Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

Συνεδρίασε το λιμενικό ταμείο Αιτ/νιας

Συνεδρίασε στις 13-2-2012 το νέο Δ.Σ του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας.
Το Δ.Σ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο για το εύρος και τις δραστηριότητες των παρεμβάσεων του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας, τα θεσμικά ζητήματα λειτουργίας του, την διοικητική του δομή,......
τα θέματα του προϋπολογισμού και απολογισμού του καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής του. Επισημαίνεται εδώ ότι οι πόροι του Λιμενικού Ταμείου είναι ανταποδοτικής φύσεως και αποδίδονται με την μορφή έργων και μελετών στους αντίστοιχους χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα των Δήμων που εξυπηρετεί.
 Έγινε μια πρώτη συζήτηση για τους άξονες και τις προτάσεις σχετικά με το πρόγραμμα δράσης με κομβικά σημεία αναφοράς:
το Λιμάνι και την Μαρίνα Μεσολογγίου,
το Πλατυγιάλι  Αστακού,
τους εργοταξιακούς χώρους στο Αντίρριο,
τις βελτιώσεις και τον καλλωπισμό των περιφερειακών λιμανιών
καθώς και την σύνδεση του Μεσολογγίου με τα Ιόνια νησιά.
Αναφορικά με το ζήτημα της Μαρίνας έγινε ενημέρωση για την πορεία ολοκλήρωσης της νέας διαδικασίας χωροθέτησης, έγκρισής περιβαλλοντικών όρων και τελικής αδειοδότησης με κοινό τόπο αναφοράς όλων των Μελών την επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση και λειτουργία της Μαρίνας.
Στο σημείο αυτό ενημερώνουμε ότι με πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την έγκριση της νέας χωροθέτησης.
Το Δ.Σ. εξέφρασε την σύμφωνη γνώμη του για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία κέντρου Ναυπηγικής Τέχνης Δήμου Ναυπακτίας» στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ναυπάκτου, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση του Δήμου στο ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ, με την προϋπόθεση να δοθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις. Παράλληλα εξέφρασε την σύμφωνη γνώμη του για τον κανονισμό διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ναυπακτίας.
Όρισε εκπροσώπους στην παραλαβή έργων του Λιμενικού Ταμείου τα Μέλη του Δ.Σ. Καρέτσο Δημήτριο (τακτικό) και Μπαρμπαγιάννη Βασίλειο (αναπληρωματικό) και εκπρόσωπο στον χαρακτηρισμό παραλιών δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου ως πολυσύχναστων για λήψη θαλάσσιων λουτρών τους Μπαρμπαγιάννη Βασίλειο (τακτικό) και Παπαδόπουλο Παναγιώτη (αναπληρωματικό).
Τέλος ενέκρινε τις τρέχουσες δαπάνες του Λιμενικού Ταμείου.


                                                            ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: