Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

Η πορεία των προσλήψεων στο Δήμο Αιτωλικού

Έληξε την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010, η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για την κάλυψη των επτά (7) θέσεων μερικής απασχόλησης που προκήρυξε ο Δήμος Αιτωλικού...
Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν ήταν συνολικά εβδομήντα (70) και έχει γίνει ήδη η επεξεργασία τους από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου.
Απομένει να συνεδριάσει η επιτροπή που έχει οριστεί για τη διαδικασία των προσλήψεων, της οποίας επικεφαλής είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Βασιλείου, προκειμένου να επικυρώσει τα αποτελέσματα.
Στη συνέχεια θα αναρτηθούν οι πίνακες με τους επιτυχόντες και θα δοθεί δεκαήμερη προθεσμία για τυχόν ενστάσεις.
Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής θα τοποθετηθούν οι επιτυχόντες στις θέσεις τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: