Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2010

Προσλήψεις στον Δήμο Αιτωλικού

Ο Δήμος Αιτωλικού, ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει επτά (7) συνολικά άτομα, για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...
Η απασχόληση θα είναι διάρκειας μέχρι 18 μήνες και η εβδομαδιαία απασχόληση θα είναι 20 ωρών (4 ώρες ημερησίως)

Οι παραπάνω θέσεις στους τομείς κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου είναι οι εξής:
• Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας δύο (2) θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ διάρκειας 18 μηνών
• Υπηρεσία Περιβάλλοντος δύο (2) θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ διάρκειας 18 μηνών
• Παιδικοί σταθμοί – Αθλητισμός μία (1) θέση βρεφονηπιοκόμων ΤΕ διάρκειας 18 μηνών
• Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών δύο (2) θέσεις Διοικητικής Υποστήριξης ΔΕ διάρκειας 18 μηνών

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με την κατανομή στις εξής κοινωνικές ομάδες:
• Άνεργοι άνω των 30 ετών σε ποσοστό πρόσληψης 30%
• Άνεργοι μέχρι 30 ετών σε ποσοστό πρόσληψης 20%
• Άνεργοι που είναι στην τελευταία πενταετία πριν την συνταξιοδότηση σε ποσοστό πρόσληψης 20%
• Μητέρες ανήλικων τέκνων σε ποσοστό πρόσληψης 10%
• Άτομα με αναπηρία 50% και άνω σε ποσοστό πρόσληψης 10%
• Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων σε ποσοστό πρόσληψης 10%

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία του Δήμου Αιτωλικού μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής περίληψης στον ημερήσιο τύπο ή της ανάρτησής της στο Δημαρχείο (δηλαδή η προθεσμία λήγει 14 με 15 Ιανουαρίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια: