Τρίτη 5 Μαΐου 2009

Έλεγχο για την λειτουργία του Κατράκειου ζητάει η Αντιπολίτευση

Τρία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου και Μουσείου Χαρακτικής Βάσω Κατράκη», κατέθεσαν σήμερα Τρίτη 5-5-2009 στην γραμματεία του Μουσείου την παρακάτω αίτηση...

Αιτωλικό 30 Απριλίου 2009
Προς: κ. Νίκο Γαλάνη Πρόεδρο Δ.Σ. Μουσείου «Βάσω Κατράκη»

Θέμα: Κοινή αίτηση μελών του Δ.Σ. του Μουσείου Βάσω Κατράκη

Κύριε Πρόεδρε
Προκειμένου να μπορέσουμε να ενημερωθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα σχετικά με την λειτουργία του Μουσείου, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. , σας παρακαλούμε να μας προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

• Ισχύον καταστατικό.
• ΦΕΚ και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αφορά το Μουσείο.
• Κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου
• Λίστα μελών και σύνθεση του Δ.Σ. με τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών τους ταχυδρομείων ( e-mail),
• Αναλυτικό γενικό απολογισμό ταμείου όπου θα αναφέρονται:
• Ταμιακές εισροές από οποιαδήποτε πηγή
• Εκροές προς οποιοδήποτε αποδέκτη
• Λίστα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων.
• Υπόλοιπο ταμείου.
• Κατάσταση εργαζομένων, και υπό ποίο καθεστώς αυτοί εργάζονται.
• Αντίγραφα τυχόν συμβάσεων έργων με εταιρείες ή ιδιώτες, συνοδευόμενα από αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. που εγκρίθηκε η κάθε σύμβαση.
• Κατάσταση τυχόν υποχρεώσεων προς Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικά ταμεία.
• Εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2009.
• Πρόγραμμα δράσεων για το τρέχον έτος

Σας παρακαλούμε, τα παραπάνω έγγραφα να βρίσκονται στα χέρια μας τουλάχιστον σε 15 (δέκα πέντε) ημέρες από τη λήψη του παρόντος και οπωσδήποτε πριν την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αρχισαν τα οργανα ?

Ανώνυμος είπε...

Για την ιστορία σας αναφέρω ότι την πρωτοβουλία για αυτή την αίτηση την είχε ό Πολιτιστικός Σύλλογος, ο οποίος όπως γνωρίζετε συμμετέχει με έναν εκπρόσωπο του στο Δ.Σ. του Μουσείου (όπως ορίζει το καταστατικό του) και την οποία συνυπόγραψαν κια οι δύο σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Δεν έχει όμως να κάνει με πολιτική αντιπαράθεση των κυρίων Σταράμο και Γαλάνη αλλά καθαρά με διαδικαστικό θέμα.
Χρίστος Λάτσινος.