Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Νέο ατόπημα σε προσλήψεις από τον Δήμο Αιτωλικού

Τον Φεβρουάριο μήνα, ο Δήμος Αιτωλικού προκύρηξε 3 θέσεις εργατών οκτάμηνης διάρκειας. Μετά την υποβολή των αιτήσεων και την επεξεργασία των στοιχείων, ο Δήμος μας έβγαλε την υπ’ αριθμ 1375/20-2-09 ανακοίνωση...
όπου παρουσίαζε την κατάταξη των υποψηφίων και κατ’ επέκταση τους προσληφθέντες.
Έρχεται όμως το ΑΣΕΠ με το υπ’ αριθμ. 13718/10-4-09 έγγραφο του και ζητάει από τον Δήμο να προβεί στην ανασύνταξη του πίνακα προσληφθέντων, γιατί στον αρχικό πίνακα απορρίφθηκαν οκτώ (8) υποψήφιοι παράνομα.
Συγκεκριμένα δεν υπολόγισε ο Δήμος την εντοπιότητα των υποψηφίων καθώς και τον χρόνο ανεργίας, αριθμό τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κλπ. καθώς και ύπαρξη κωλύματος οκταμήνου.
Έτσι καλείται ο Δήμος να κάνει νέα κατάταξη εντός τριών (3) ημερών και να στείλει τον ανασυνταγμένο πίνακα και τις αποφάσεις πρόσληψης στο ΑΣΕΠ.
Τελικά η επιθυμία των διοικούντων να προσλάβουν άτομα της αρεσκείας τους χάριν των ψήφων, προσέκρουσε στις ενστάσεις των ενδιαφερομένων και σύρθηκε ο Δήμος σε διορθωτικές κινήσεις για άλλη μια φορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: