Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου

        Συνεδριάζει τη Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010 στις 18:00 μ.μ. το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας (αίθουσα Ν.Σ., Διοικητήριο, Μεσολόγγι).
        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι τα εξής:

        Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός εργοστασίου αφυδατωμένων προϊόντων και σακχαρόπηκτων και προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής προϊόντων: α) με βάση τα λιπαρά, β) ψυγείου και γ) ζαχαροπλαστικής και μαγειρικής υπό μορφή σκόνης, συνολικής δυναμικότητας σε κινητήρια ισχύ 2.159,89 KW», ιδιοκτησίας «ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.», σε γήπεδο εμβαδού 46.942,49 τ.μ. στη θέση «Κεραμίδι» εκτός Τοπικού Διαμερίσματος Παναιτωλίου Δήμου Θεστιέων Νομού Αιτωλ/νίας.
          Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

          Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Ύδρευση οικισμού Υπαπαντής του Τοπικού Διαμερίσματος Πετρώνα του Δήμου Ινάχου Νομού Αιτωλ/νίας».
          Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

          Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγγελοκάστρου του Δήμου Αγγελοκάστρου Νομού Αιτωλ/νίας».
          Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

            Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής εγκατεστημένης ισχύος 102,9 KW της «ΚΟΥΤΕΡΗΣ ΑΕΒΕ», στη θέση «ΜΑΥΡΙΚΑΣ» επί της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Αντιρρίου στο Τοπικό Διαμέρισμα Παναιτωλίου του Δήμου Θεστιέων Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

            Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Συνεργείο επισκευής και συντήρησης οργάνων και ψηφιακών ταχογράφων μεγάλων και βαρέων οχημάτων», ιδιοκτησίας «ΔΗΜ. & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΛΜΑΣ Ο.Ε.» σε γήπεδο εμβαδού 4.020,00 τ.μ., στη θέση «ΜΑΥΡΙΚΑΣ ή ΦΤΕΡΕΣ» στο Τοπικό Διαμέρισμα Παναιτωλίου του Δήμου Θεστιέων Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

            Έγκριση του Ν.Σ. των εισηγήσεων της Δ/νσης Οικονομικού & Πληροφορικής σχετικά με τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α., οικονομικού έτους 2010.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).

            Τροποποίηση της αριθ. 55/2010 απόφασης του Ν.Σ. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 142/2010 όμοια και ισχύει σήμερα και στο μέρος αυτής που αφορά την παράγραφο 8.3.2 του άρθρου 8 της σχετικής προγραμματικής σύμβασης αναφορικά με τη χρηματοδότηση της μελέτης για την οποία διαλαμβάνεται η εν’ λόγω προγραμματική σύμβαση.
Εισηγητής: Ο κ. Κατσούλης Παναγιώτης (Αντινομάρχης).

            Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πρατηρίου υγρών καυσίμων, ιδιοκτησίας Βιργινίας Καρακώστα επί γηπέδου έκτασης 5.500,00 τ.μ. που βρίσκεται εντός οικισμού Πλατάνου του Τοπικού Διαμερίσματος Καλυβίων του Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλ/νίας».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

           Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 67 χοιρομητέρων και 200 αγελάδων ελευθέρας βοσκής, ιδιοκτησίας Μπανιά Δημητρίου, σε γήπεδο εμβαδού 8.429,24 τ.μ. στη θέση «Μαγγανάς» του Τοπικού Διαμερίσματος Πενταλόφου του Δήμου Οινιάδων Νομού Αιτωλ/νίας».
            Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση εκτροφής 78 μοσχαριών πάχυνσης (39 ισοδύναμα ζώα) του κ. Φαρμάκη Αθανασίου σε μισθωμένο γήπεδο εμβαδού 11.199,58 τ.μ. στη θέση «Καμάρες» του Τοπικού Διαμερίσματος Καλυβίων του Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλ/νίας».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Δεν υπάρχουν σχόλια: