Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Προθεσμίες για αντικατάσταση επαγγελματικών αδειών


Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει πως σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4314 (ΦΕΚ 265 Α΄) για την αντιστοίχιση (αντικατάσταση) αδειών τεχνικών επαγγελμάτων προβλέπεται προθεσμία δυόμιση ετών από την ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης.....
των Π.Ε. Αχαΐας (Πάτρα), Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολόγγι και Αγρίνιο) και Π.Ε Ηλείας (Πύργος) προκειμένου να προβούν στην αντιστοίχιση (αντικατάσταση) των επαγγελματικών  άδειών τους έγκαιρα και πριν την καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Αριθμός Υ.Α.
Ειδικότητα
Ημερ/νία έκδοσης Υ.Α.
Καταληκτική Ημερομηνία
Αντιστοίχισης Άδειας (αντικατάστασης)
457/25/Φ.Γ.9.6.4
(ΦΕΚ 33 Β’)
Υδραυλικοί
ΠΔ 112/2012

11/1/2013
11/07/2015
457/25/Φ.Γ.9.6.4
(ΦΕΚ 33 Β’)
Τεχνίτες Καύσης Υγρών & Αερίων Καυσίμων
ΠΔ 114/2012

11/1/2013
11/07/2015
457/25/Φ.Γ.9.6.4
(ΦΕΚ 33 Β’)
Τεχνικοί Μηχανικοί Εγκαταστάσεων  & Συγκολλητές
ΠΔ 115/2012

11/1/2013
11/07/2015
9030/589/Φ.Γ.9.6.4(Γ)
(ΦΕΚ 1750 Β’)
Ψυκτικοί
ΠΔ 1/2013

17/7/2013
17/01/2016
11031/678/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)
(ΦΕΚ 2287 Β’)
Χειριστές Μηχανημάτων Έργων
ΠΔ 113/2012

13/9/2013
13/03/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: