Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 22–09–2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας -“Διοικητήριο”, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:......


1. Ενημέρωση – Συζήτηση – Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά υπηρεσιών από τη πόλη μας – Λήψη
πρωτοβουλιών (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

2. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών – Βάσως Γ. Κατράκη’’ (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

3. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

4. Ορισμός μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. –Δήμαρχος).

5. Συγκρότηση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

6. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημ. Σύμβουλος).

7. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημ. Σύμβουλος).

8. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημ. Σύμβουλος).

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ” (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράτασης κατασκευής του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ” (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

11. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 322/2013 απόφασής μας περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας και του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την εκπόνηση μελετών για το έργο: “Στέγαση αρχαιολογικών
συλλογών στο Ξενοκράτειο Μεσολογγίου” (εισηγητής .Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

12. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ” (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος
Κων. – Αντιδήμαρχος).

13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ” (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

14. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 7/2014 απόφασής μας περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου – μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έτους 2014, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

15. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 8/2014 απόφασής μας περί συγκρότησης της επιτροπής καλής εκτελέσεως υπηρεσιών έτους 2014, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –
Αντιδήμαρχος).

16. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 9/2014 απόφασής μας περί συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής έργων έτους 2014 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

17. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 14/2014 απόφασής μας περί συγκρότησης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2014 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).

18. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 24/2014 απόφασής μας περί συγκρότησης της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων του Δήμου έτους 2014 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

19. Ορισμός εκπροσώπων στις Γεν. Συνελεύσεις της “ΑΝΑΙΤ Α.Ε. ΟΤΑ” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. –Δήμαρχος).

20. Ορισμός εκπροσώπων στις Γεν. Συνελεύσεις της “ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

21. Ορισμός εκπροσώπων στις Γεν. Συνελεύσεις της “ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποπεράτωση Δημ. Σχολείου Πενταλόφου” (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

23. Εκδίκαση ενστάσεως επί ειδικής διαταγής του έργου “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς” (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς” (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

25. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. , 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και τροποποίησης μελέτης του έργου “ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΒΙΓΛΑΣ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ” (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

26. Ορισμός εκπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

27. Ορισμός εκπροσώπων στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κ.Π.Ε. Μεσολογγίου-Θέρμου (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

28. Ορισμός εκπροσώπου στη Διοικούσα Επιτροπή του κληροδοτήματος “Αριστ. Γιαννόπουλου” (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

29. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

30. Έγκριση κανονισμού συμβουλίου ένταξης μεταναστών (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθ. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).

31. Έγκριση κανονισμού Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

32. Καθορισμός ανωτάτου ορίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς κλπ. του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

33. Ορισμός υπολόγων για τις πράξεις (Παροχή Υπηρεσιών): α) Δημιουργία Ναυταθλητικού Κέντρου Μεσολογγίου (MIS 421535) & β) Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (ΜIS 376507) (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

34. Αποδοχή και κατανομή ποσού βάσει του άρθρ. 27 του Ν. 3756/2009 προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

35. Αποδοχή συμπληρωματικού ποσού 5.040,00 € για εκλογική αποζημίωση (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

36. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2014 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος
Αγαθάγγελος Κότσαλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: