Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Και με τη βούλα της Δ/νσης Υγιεινής ακατάλληλο το νερό του Αιτωλικού

Ακατάλληλο προς πόση εξακολουθεί να είναι το νερό του Αιτωλικού, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για στεγανοποίηση της διώρυγας που θεωρείτο ως η αιτία του κακού.
Φαίνεται όμως ότι δεν ήταν αυτή η αιτία, αφού τόσο το νερό της πηγής Κεφαλόβρυσου, όσο και το νερό των νέων γεωτρήσεων που βρίσκονται πάνω από τον υποσταθμό της ΔΕΗ, είναι ακατάλληλο προς πόση ακόμα και όταν χλωριώνεται. Για το λόγο αυτό η Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, συνιστά στο δήμο να βρει τρόπο απομόλυνσης του νερού, με τα νέα επιστημονικά μέσα,  αν δεν έχει  λύση για μεταφορά νερού από άλλες πηγές.......
Η υπηρεσία υπογραμμίζει ότι τα δείγματα που πάρθηκαν, κατά διαστήματα και αναλύθηκαν δείχνουν επιβάρυνση κοπρανώδους προέλευσης, πράγμα που σημαίνει ότι το νερό δεν μπορεί να γίνει πόσιμο. Μάλιστα συνιστά στο δήμο να ενημερώσει τους καταναλωτές, αφού υπάρχει μεγάλη ανησυχία και πολλοί απευθύνονται στην Δ/νση Υγιεινής ζητώντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: