Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Βγάζουν γλώσσα οι Μεσολογγίτες για το έκτρωμα της Κ Λάσκαρη.

«Πληρωμένη» απάντηση από τον Πρόεδρο του Εμπορικού συλλόγου Αιτωλικού στο Αντιδήμαρχο Δ Κοταντάκη

Ο αντιδήμαρχος έργων με εκτενή ανακοίνωση στην ηλεκτρονική σελίδα της Εφημερίδας «ΑΙΧΜΗ» αναφέρεται στο πολύπαθο έργο της Κ. Λάσκαρη που είναι κατά το ήμισυ σταματημένο...

Προκειμένου να έχουν μια πλήρη ενημέρωση οι συνδημότες της Δ.Ε. Αιτωλικού και όχι μονό για την πορεία υλοποίησης του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής οδού Κ. Λάσκαρη Αιτωλικού» είναι απαραίτητο να αναφερθώ στο ιστορικό του έργου αυτού.
Αγαπητοί συνδημότες
Με την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής 01-01-2011 πρώτο μέλημα μας για το Αιτωλικό ήταν η ανάπλαση της κεντρικής οδού Κ. Λάσκαρη διότι ήταν εγκαταλελειμμένη. Στην οδό αυτή πριν χρόνια είχε υπογειοποιήσει η ΔΕΗ τα δίκτυα της και περιμένει το Δήμο να διαμορφώσει τα πεζοδρόμια ένθεν και ένθεν για να ολοκληρώσει η ΔΕΗ το έργο της.
Το ημιτελές έργο της ΔΕΗ εγκυμονούσε μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια των πεζών και των οχημάτων, επί πλέον δε άρχιζε η φθορά του και η καταστροφή του. Για το λόγο αυτό η Δημοτική Αρχή δέσμευσε πίστωση 350.000 € προκείμενου να εκτελέσει το έργο. Η τεχνική υπηρεσία προχώρησε άμεσα στη σύνταξη της μελέτης του έργου λαμβάνοντας υπόψη της όλες τις παραμέτρους για την άρτια και σωστή μελέτη της ανάπλασης.
Συγκεκριμένα:
  1. Έλαβε υπ όψη της την υπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη για το έργο αυτό, που είχε γίνει το 2004 από ειδικούς πολεοδόμους και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Αιτωλικού.
  1. Έγινε διαβούλευση με τους αρμοδίους φορείς του Αιτωλικού και πήραμε ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση από το Δ.Σ της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού καθώς και ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση από το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αιτωλικού.
  1. Η μελέτη εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καθώς επίσης ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.
  2. Κατά την σύνταξη της μελέτης, ελήφθησαν υπ όψιν διάφοροι περιορισμοί που προϋπήρχαν και προέρχονταν από την θέση των ήδη κατασκευασμένων υπογείων έργων της ΔΕΗ (αγωγοί και φρεάτια), τα οποία έργα της ΔΕΗ, έγιναν με βάση τη μελέτη ανάπλασης του δρόμου που εγκρίθηκε από το 2004.
  3. Η μελέτη και όλες οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων που αναφέρθηκαν πιο πάνω είχαν μια σαφή δέσμευση:
α) το πλάτος του οδοστρώματος να είναι τέτοιο που να επιτρέπεται η προσπέραση τυχόν σταθμευμένου αυτοκινήτου.
β) τα φρεάτια της ΔΕΗ έπρεπε απαραιτήτως να βρίσκονται επί των πεζοδρομιών.
γ) τα υπόγεια δίκτυα υποδομής (ύδρευσης - αποχέτευσης ) να διατηρηθούν.
Έτσι λοιπόν όλες αυτές οι δεσμεύσεις μας επέτρεπαν να δημιουργήσουμε ένα πλάτος οδοστρώματος 4,50 - 4,70 μ και πεζοδρόμια, από τη βόρεια πλευρά πεζοδρόμιο πλάτους 1,10 μ. (σήμερα είναι 60 cm) και από τη νότια πλευρά πεζοδρόμιο πλάτους 2,10 - 2,30 μ. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι με την ολοκλήρωση του έργου δεν θα υπάρχουν στύλοι της ΔΕΗ στο βορεινό πεζοδρόμιο και συνεπώς η κυκλοφορία των πεζών θα γίνεται απρόσκοπτα.
Μετά από τις πιο πάνω ενέργειες της όλης διαβούλευσης, δημοπρατήθηκε το έργο στις 20-3-2012.
Προκειμένου να μην διαταράξουμε την εμπορικότητα τους καλοκαιρινούς μήνες του 2012, το έργο ξεκίνησε στα τέλη του έτους. Κατασκευάσθηκε πρώτα το βορεινό πεζοδρόμιο (1,10 μ.) όσον αφορά τα κράσπεδα, ρείθρα, δίκτυο φωτισμού και στην συνέχεια άρχισε να κατασκευάζεται το Νότιο πεζοδρόμιο, που είχε και περισσότερες δυσκολίες.
Στις 19-3-2013, δεκαπέντε συνδημότες από την Δ.Ε. Αιτωλικού υπέβαλαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου για διακοπή εργασιών στο Βόρειο Πεζοδρόμιο.
Εξεδόθη από το Μον. Πρωτοδικείο, απόφαση προσωρινής διακοπής των εργασιών στο βόρειο πεζοδρόμιο με την οποία και συμμορφωθήκαμε.
Στις 18-4-2013 έγινε η συζήτηση στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου και επανελήφθη η προσωρινή διακοπή των εργασιών και παραπέμπει το Δικαστήριο σε Τακτική αγωγή εφ’ όσον οι ενάγοντες το επιθυμούν. Οι ενάγοντες λοιπόν το επιθυμούν και το έργο παραπέμπεται σε τακτική αγωγή και σε βάθος χρόνου πέντε μηνών και βλέπουμε.
Με βάση λοιπόν τα πιο πάνω γεγονότα εγείρονται πάρα πολλά ερωτήματα, για τα κίνητρα των συνδημοτών που μπλοκάρισαν το έργο και συγκεκριμένα:
  1. Γιατί ενώ ο Εμπορικός Σύλλογος με πρόεδρο τον κ. Κοσμίδη, ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τη μελέτη, στη συνέχεια ο κ. Κοσμίδης υπέγραψε φαρδιά - πλατιά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων;
  2. Γιατί οι ενάγοντες περίμεναν να τελειώσει η βόρεια πλευρά και στη συνέχεια να υποβάλλουν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, όταν ήταν ενήμεροι της μελέτης με βάση την διαβούλευση που έγινε;
  3. Ενώ οι ενάγοντες συνδημότες γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, γιατί με τις ενέργειες τους καθυστερούν το έργο; Ποιά είναι τα κίνητρα τους;
  4. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τις μελέτες των έργων τις συντάσσει η Τεχνική Υπηρεσία μετά από μεγάλο κύκλο διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και δεν τις συντάσσουν τα Δικαστήρια.
  5. Αν για οποιοδήποτε λόγο το Δικαστήριο διατάξει την οριστική διακοπή των εργασιών στη Βόρεια πλευρά, γνωρίζουν οι αγαπητοί συνδημότες τι θα συμβεί στην πορεία; Γνωρίζουν ότι το έργο θα παραμείνει ημιτελές για χρόνια και κινδυνεύει να καταστραφεί το υπόγειο δίκτυο της ΔΕΗ, δίχως να μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό;
Αγαπητοί Συνδημότες
Έτσι έχουν τα πράγματα σχετικά με την εξέλιξη και την πρόοδο των εργασιών στην Κ. Λάσκαρη. Είναι πράγματι λυπηρό, ένα έργο που το περίμενε η πόλη χρόνια τώρα, με αυτή τη χρήση που δημιουργεί η ανάπλαση να παραμείνει ημιτελές.
Πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι μπαίνουν εμπόδιο στην ολοκλήρωση του έργου (άγνωστα τα κίνητρά τους), ότι η τροποποίηση αυτής της μελέτης οδηγεί στην πλήρη πεζοδρόμηση της Κ. Λάσκαρη. Για να νομιμοποιηθεί αυτό χρειάζονται όλες οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων από την αρχή.
Αν ο Εμπορικός Σύλλογος και η Δημοτική Ενότητα συμφωνούν στην πλήρη πεζοδρόμηση, η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί παρά να σεβαστεί τις αποφάσεις τους και σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς θα βρει άλλα 200.000 € για να υλοποιήσει το έργο. Εμείς είμαστε εν αναμονή της απόφασης του Πρωτοδικείου (περίπου τα Χριστούγεννα) και των αποφάσεων των θεσμικών οργάνων. Μέχρι τότε έχουμε δουλειά να κάνουμε.
Ξεκινήσαμε και θα ολοκληρώσουμε την ανάπλαση της Δυτικής Παραλίας Αιτωλικού ποσού 460.000€ εκτός αν και εκεί προκύψουν ενάγοντες.
Δημήτρης Κοταντάκης
Αντιδήμαρχος ΈργωνΑπάντηση Χ. Κοσμίδη σε Κοταντάκη για την Κ. Λάσκαρη

Απαντώντας στον κ. Δημήτριο Κοταντάκη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Μεσολογγίου, στο άρθρο του, που καταχωρήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Εφημερίδας «ΑΙΧΜΗ» αναφέρω τα εξής:
Ο κύριος Αντιδήμαρχος διερωτάται στο ανωτέρω άρθρο του ποιά είναι τα κίνητρα εμού και των συμπολιτών μου που υποβάλαμε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομ. Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και εν συνεχεία ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου για άρση της προσβολής της προσωπικότητάς μας, λόγω κατασκευής του πεζοδρομίου στη βόρεια πλευρά της υπό ανάπλαση κεντρικής οδού Κ. Λάσκαρη στην πόλη του Αιτωλικού σε πλάτος 1,10 μ., που και αυτό το πλάτος δεν είναι σταθερό , αλλά κυμαίνεται και σε πολλά σημεία είναι 0,90 ή 0,80 εκατοστά, αντί του ελάχιστου πλάτους του 1,50 μ. που προβλέπει ο νόμος και μάλιστα χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κράσπεδο.
Ας διαβάσει ο κύριος Αντιδήμαρχος κατ’ αρχήν το σκεπτικό της υπ’αριθ. 42/20013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου , που διέταξε την διακοπή των εργασιών. Στην ανωτέρω απόφαση αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
 « ....Σημειωτέον ότι η οδός Λάσκαρη είναι μονής κατεύθυνσης, αποτελεί την είσοδο της πόλης και είναι η κεντρική οδός της νησίδας του Αιτωλικού, εκατέρωθεν δε αυτής υπάρχουν ποικίλα καταστήματα προσφέροντας στους δημότες παντός είδους αγαθά και υπηρεσίες. Έτσι είναι προφανές ότι στην παραπάνω οδό συγκεντρώνεται και αναπτύσσεται κυρίως η επιχειρηματική δραστηριότητα της πόλης, με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί σ’ αυτή καθημερινώς μεγάλος αριθμός δημοτών για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, αλλά και τρίτοι επισκέπτες της περιοχής ή διερχόμενοι προς τη θάλασσα για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Τούτο καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία πεζοδρομίων ικανού πλάτους και ελεύθερων σε όλη την επιφάνεια τους για την ασφαλή και ακώλυτη κυκλοφορία των παραπάνω χρηστών. ΑΣ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΑΚΑΛΑΙΣΘΗΤΟ ΘΕΑΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ».
Τι έχει να απαντήσει ο κ. Αντιδήμαρχος στις ανωτέρω κρίσεις του Δικαστηρίου; Ή μήπως τα ανωτέρω δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα; Τι έχει επίσης να απαντήσει ο κ. Αντιδήμαρχος στην ανύπαρκτη κατασκευή ραμπών για ΑΜΕΑ, όπως προβλέπει η τεχνική μελέτη του έργου;
Επειδή ο κ. Αντιδήμαρχος στο άρθρο του κάνει αναφορά και στο πρόσωπό μου του απαντώ τα εξής: Είμαι γέννημα-θρέμμα Αιτωλικιώτης και έχω επιχείρηση στον οδό Κ.Λάσκαρη. Τα κίνητρά μου είναι πάντοτε η πρόοδος της πόλης που ζω και εργάζομαι και κανένα άλλο απολύτως, όπως υπονοεί εμμέσως ο κ. Αντιδήμαρχος, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου και ότι η Δημοτική Αρχή έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο που ισχύει και όχι να υπεκφεύγει με διάφορους τρόπους και να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.
Η ανατροφή μου, η προσωπικότητά μου και η ηθική μου υπόσταση σε καμία περίπτωση δεν θα μου επέτρεπαν να παρεμβάλω εμπόδια σε κάτι που γίνεται για τα καλό της πόλης μου και όλων των συμπολιτών μου χωρίς εξαιρέσεις και επιλογές.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

και μ εκεινα και με τ αλλα,εφτασε το αιτωλικο εδω που ειναι σημερα...συνεχιστε και και οι δυο πλευρες αυτο το βιολι και ας απολαυσουμε μετα οοοοολοι μαζι το ποσο πιο χαμηλα μπορουμε να φτασουμε σαν τοπος,υποδομες,ποιοτητα ζωης και ανθρωποι...