Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την   27 – 06 – 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.    Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

2.    Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

3.    Ενημέρωση σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση με Ιόνια νησιά (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

4.    Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχ/σης Στερ. Αποβλήτων της 4ης  Γ.ΕΝ. Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

5.    Έγκριση παραχώρησης δημοτικού ακινήτου σε Δ.Ε. Αιτωλικού (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

6.    Έγκριση περιοδικής παραχώρησης του δημοτικού ανοιχτού θεάτρου σε Δ.Ε. Αιτωλικού (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

7.    Έγκριση των εκδηλώσεων “Φεστιβάλ Οινιαδών 2013(εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

8.    Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοιν. Επιχ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου  2013(εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).

9.    Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 131/2013 απόφασής μας σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου”  (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

10. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί επέκτασης σχεδίου πόλεως σε πολεοδομική ενότητα Αγ. Λαζάρου (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

11. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων για πώληση εποχιακών προϊόντων (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

12. Έγκριση μετακινήσεων κ.κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Ελλάδα (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

13. Έγκριση απολογισμού των Σχολικών Επιτροπών Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι Π Μεσολογγίου  από 1-1-2012 έως 31-12-2012 (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).

14. Έγκριση απολογισμού των Σχολικών Επιτροπών Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι Π Μεσολογγίου  από 1-1-2011 έως 31-8-2011 (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).

15. Έγκριση παραχώρησης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου για την μεταφορά και στέγαση του προγράμματος ΚΔΑΠ (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).

16. Έγκριση των εκδηλώσεων “Τουρνουά Beach volley 2013(εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής “Προμήθεια τρακτέρ και καταστροφέα” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Διαμόρφωση πεζόδρομου στη Κατοχή” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

20. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τεντών και σκιάστρων (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

21. Εξέταση αιτήματος για αναπροσαρμογή μισθώματος κυλικείου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).

22. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

23. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τεντών και σκιάστρων (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Παιδικές Χαρές Μεσολογγίου Σταμνάς Κατοχής και Μάστρου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση Κεντρικής Οδού Αιτωλικού (Α΄Φάση)” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

26. Έγκριση παράδοσης μηχανολογικού εξοπλισμού Χ.Υ.Τ.Α. 4ης Γ.ΕΝ. Ν. Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

27. Έγκριση εκδηλώσεων για το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής Νεοχωρίου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).

28. Έγκριση εκδηλώσεων “Αντάμωμα Σαρακατσαναίων” (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).

29. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημιώσεις – απαλλοτριώσεις σχεδίου πόλεως (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).


Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ν. Κασσαβέτης


Δεν υπάρχουν σχόλια: