Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  12 – 02 – 2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:......
1.       Σχέδιο “ΑΘΗΝΑ” – ΤΕΙ Μεσολογγίου / Ενημέρωση και λήψη απόφασης (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
2.       Ανάκληση της υπ’αριθμ. 14/2013 απόφασής μας και  συγκρότηση της επιτροπής καλής εκτελέσεως υπηρεσιών έτους 2013, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Κασσαβέτης Γεώργ. – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
3.       Ανάκληση της υπ’αριθμ. 15/2013 απόφασής μας και  συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής έργων έτους 2013, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Κασσαβέτης Γεώργ. – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
4.       Ανάκληση της υπ’αριθμ. 18/2013 απόφασής μας και ορισμός δημοτικού συμβούλου – μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έτους 2013, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Κασσαβέτης Γεώργ. – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
5.       Απ’ευθείας ανάθεση προμηθειών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).Δεν υπάρχουν σχόλια: