Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

Κίνδυνος για τη Λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού

ΕΡΩΤΗΣΗ
προς τους κ. κ. Υπουργούς
Εσωτερικών
 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
&
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα:  Σοβαρά προβλήματα λόγω πλημμυρισμού στη λίμνη Λυσιμαχία....


Κύριοι Υπουργοί,

Εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων κατά τη φετινή περίοδο, έχει παρατηρηθεί έντονο φαινόμενο πλημμυρισμού στη λίμνη Λυσιμαχία. Η μεγάλη άνοδος της στάθμης των υδάτων έχει σαν συνέπεια την κάλυψη παραλίμνιων εκτάσεων, είτε δημόσιων είτε ιδιωτικών (χωραφιών, αποθηκών, κτηνοτροφικων μονάδων), ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής κινδυνεύουν ακόμη και σπίτια.

Στη λίμνη, εκτός από τις απορροές ορεινών εκτάσεων, καταλήγουν τα λύματα της πόλης του Αγρινίου. Παράλληλα, το τοπικό οικοσύστημα έχει ενταχθεί στις περιοχές NATURA, ως ζώνη ειδικής προστασίας, αλλά και στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η Λυσιμαχία έχει μεγάλη περιβαλλοντική σημασία.

Εκτός από τις έντονες βροχοπτώσεις, βασική αιτία για τις φετινές πλημμύρες υπήρξε η χρόνια έλλειψη συντήρησης σε βασικά εγγειοβελτιωτικά έργα (διώρυγες, τάφρους, σήραγγες) που θα μπορούσαν να εκτονώσουν το φαινόμενο, τα οποία όμως παρουσιάζουν μείωση παροχετευτικότητας λόγω ρωγμών, έλλειψης καθαρισμού, κλπ. Η δυσμενής οικονομική συγκυρία δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία γι’ αυτή την κατάσταση, δεδομένου ότι οι προκληθείσες καταστροφές, μαζί με αυτές που μπορεί να γίνουν μελλοντικά εάν δεν αλλάξει κάτι, ξεπερνουν κατά πολύ τα αντίστοιχα κονδύλια της συντήρησης των υποδομών. Όπως, με έντονο τρόπο, προειδοποιεί ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης, υπάρχει κίνδυνος να εισρεύσουν ύδατα από την λίμνη στη διώρυγα που καταλήγει προς τη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού διοχετεύοντας μεγάλη ποσότητα γλυκού νερού, κάτι που δύναται να προκαλέσει φαινόμενα υποξίας και, κατ’ επέκταση, μαζική θανάτωση ψαριών.

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να συντηρηθούν άμεσα τα υπάρχοντα εγγειοβελτιωτικά έργα στην περιοχή; Θα προβούν σε άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημίωση των πληγέντων από αυτές;
  2. Ποιες περαιτέρω πρωτοβουλίες σχεδιάζονται για την μη διατάραξη του τοπικού οικοσυστήματος;

Η ερωτώσα βουλευτής
Νίκη Φούντα
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
11.2.13

Δεν υπάρχουν σχόλια: