Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ                                                           
Πληροφορίες:   Γ. Σφυρής  6979552389                              
                     Αλ.  Ζωγράφος 6972106880   
   ΠΡΟΣ: Δήμαρχο ΙΠ Μεσολογγίου
 κ.   Κατσούλη  Παναγιώτη


Κοινοποίηση: κ. Γυμνασιάρχη  Αιτωλικού,
Σύλλογο  γονέων  Λυκείου  Αιτωλικού,
Εφ. «τα γιοφύρια», «τα  νέα  του  Αιτωλικού»,
Etolikonews


   Αξιότιμε  κ.  δήμαρχε,  θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  για  κάποια προβλήματα,  που έχουν  σχέση  με  το  Γυμνάσιο  Αιτωλικού  και  θέλουν  άμεση  αντιμετώπιση.                                                                                          
 Αυτά  είναι:
  -Φύλαξη  σχολείου.  Λόγω  συχνών  κλοπών  στο  Γυμνάσιο,  καθώς  επίσης   και  σ ΄ άλλα  σχολεία  του  Αιτωλικού,  πρέπει  να  αντιμετωπισθεί  άμεσα  το  πρόβλημα  με  φύλαξη  και  κυρίως  κατά  τις  βραδινές  ώρες.  Ίσως  με  ανάθεσή  της,  συνολικά  για  όλα  τα  σχολεία  της  πόλης  μας,   σε  εταιρία  security,    αφού  προηγηθούν   βέβαια και  άλλες  βελτιώσεις,  όπως  ο  πλήρης  περιμετρικός  φωτισμός  που  θα συνδεθεί  με  τον  δημοτικό  και    τοποθέτηση  συναγερμού   όπου  δεν  υπάρχει. (Συνημμένα 1 και 2)
-Πρόσβαση  Α.Μ.Ε.Α.  Ως  μέγιστη  προτεραιότητα,  επιβάλλεται   η  δημιουργία  όλων  των  απαιτούμενων  υποδομών  δια  την  ασφαλή  και  αξιοπρεπή  πρόσβαση  των  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  (μαθητών  και  επισκεπτών)  στους  χώρους  χρήσης  του  σχολικού  συγκροτήματος.
 -Μεταφορά  μαθητών. Θεωρούμε   αναγκαίο  να  ορισθεί  αποκλειστικό  δρομολόγιο  για  τη  μεταφορά  των  μαθητών  που  μετακινούνται  από  Χρυσοβέρι – Χαλίκι – Κεφαλόβρυσο  και  με  το  οποίο  οι  μαθητές  θα  αποβιβάζονται  και  επιβιβάζονται  στο  χώρο  του  σχολείου  όπως  γίνεται  και  με  τα  άλλα  δρομολόγια.     Με  την  υπάρχουσα  κατάσταση,  οι  μαθητές,  εξήντα (60)  τον  αριθμό,  υποχρεώνονται  να  «στοιβάζονται»  και  να «παρενοχλούνται»  από  επιβάτες  της  γραμμής,  με  αποτέλεσμα  να  εγκυμονείτε  κίνδυνος  για  την  ασφάλεια  των  μαθητών.

Παρακαλούμε,   για  να  προλάβουμε  δυσάρεστες  καταστάσεις,  να  μεριμνήσετε  αρμοδίως  για  τον  έλεγχο  εάν  έτσι  ορίζει  η  σύμβαση  και   τη  τροποποίηση  της
-Αύλειος  χώρος. Αναμόρφωση  του  χώρου  με  δενδροφύτεψη,  κατασκευή  υπόστεγου,  παγκάκια,  επισκευή  περίφραξης, τοποθέτηση  ποδηλατοβάσεων,  επισκευή και καθαρισμός  φρεατίων  όμβριων, βελτίωση  φωτισμού  και  σύνδεση   αυτού  με  το  δημοτικό  φωτισμό.
-Γυμναστήριο.  Να  γίνει  ο  έλεγχος  και  όποια  επισκευή    χρειάζεται,   από  τους  αρμοδίους,      για  να  σταματήσουν  να  εισέρχονται  τα  νερά  της  βροχής  και  στη  συνέχεια  να  υπάρχει  η  δυνατότητα   αποκατάστασης   φθορών  του. 
-Πυρασφάλεια. Έλεγχος  και  βελτίωση  πυρασφάλειας,  καθώς  και  επιμόρφωση  χρήσης  των  μέσων  της.
-Αίθουσα  συνεδριάσεων – εκδηλώσεων.  Δημιουργία  υποδομής  ώστε  η  αίθουσα  «πολλαπλών»  με  τη  διπλανή  της  να  μπορούν   να  χρησιμοποιηθούν  και  γι   αυτό  το  σκοπό.
-Ανακύκλωση. Επικοινωνία  με  την  εταιρία  ανακύκλωσης,  για  έντυπο  ενημερωτικό  υλικό,  σακούλες   και  τοποθέτηση  κάδων  ανακύκλωσης.
-Κατασκευή  εργαστηρίου  φυσικών  επιστημών.  Όπως  αναφέρεται   σ το  έγγραφο  του    κ.  γυμνασιάρχη  προς  το  πρόεδρο  σχολικής  επιτροπής. (Συνημμένο 3)    
-Φωτοβολταϊκά   στέγης. Τοποθέτηση  φωτοβολταϊκών  στέγης,  που  θα  έχει  αποτέλεσμα  την  εξασφάλιση  των  λειτουργικών  αναγκών  του  σχολείου.
-Εξωτερικός  χώρος  του  σχολείου.  Καθαρισμός  φρεατίων  όμβριων  υδάτων  στην  είσοδο  του  σχολείου,  εξωραϊσμός  του  χώρου  που  βρίσκεται  το  άγαλμα  του  φιλέλληνα   Άστιγγς,   επισκευή  του  διπλανού  υπαίθριου  γηπέδου  μπάσκετ,  απομάκρυνση  των  χωματερών  εκατέρωθεν  αυτού,  κατασκευή  ξανά  των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  που  υπήρχαν  στο  χώρο  της  πρώην  παιδικής  χαράς,  κατασκευή  υπόστεγου  για  την  προστασία  των  μαθητών  κατά  την  μεσημεριανή  τους  αναμονή  των  λεωφορείων,  ασφαλτόστρωση  των  δρόμων   μεταξύ  των  σχολικών  συγκροτημάτων  Γυμνασίου -  Δημοτικού.
-Ασφαλής  διάβασης  γεφυριών. Οι   μετακινήσεις  των  παιδιών  μας,  επί  των  γεφυριών,  καθ  όλη  τη  διάρκεια  της  ημέρας,  προς  και  από  το  σχολείο,  για  φροντιστήρια,  αθλητικές,    πολιτιστικές  και  άλλες    δραστηριότητες   είναι  επισφαλείς,   διότι  τα  υπάρχοντα  πεζοδρόμια,    που  είναι   στενά,   σε  πολλά  σημεία  είναι  κατεστραμμένα  και  ανύπαρκτα,  καθώς  επίσης  υπάρχει  ελλιπής  φωτισμός  στα  δυτικά  ενώ  στ  ανατολικά  δεν  υπάρχει  καθόλου.  Είναι  απαραίτητο, επί  των  γεφυριών,  να  γίνει  αποκατάσταση  του  ελλιπούς   έως  ανύπαρκτου  φωτισμού,  η  επισκευή  και  κατασκευή  πεζοδρομίων, όπου  δεν  υπάρχουν,  με  τις  απαραίτητες  σημάνσεις  διάβασης  πεζών  και  γενικότερα  σημάνσεων  βάσει  του  κ.ο.κ.
-Μαθητές  Β΄θμιας  εκπαίδευσης  από  Φραγκουλέικα.  Κανείς  μαθητής  από  τα  φραγκουλέικα  δεν  έρχεται  στο  Γυμνάσιο –Λύκειο  Αιτωλικού.  Κυρίως  πηγαίνουν  στο  Αγρίνιο,  αν  και  η  κοντινότερη  πόλη  είναι  το  Αιτωλικό  και  επειδή   είναι  και  δημοτικό  διαμέρισμα  του  δήμου  μας,  παρακαλούμε  να  υπάρξει  ενδιαφέρον  εκ  μέρους  σας  ώστε  οι  πιο  πάνω  αναφερόμενοι  μαθητές  να  έρθουν  στα  σχολεία  μας.  Οι  απομάκρυνση  απ  αυτά,  εκτός  των  άλλων,  κόβει  και  τους  μεταξύ  μας δεσμούς  .

  Ευχαριστούμε  και  είμαστε  στη  διάθεση  σας  για  ότι  αφορά  το  σχολείο,  την  ασφάλεια,  την  μόρφωση  και  την  ψυχαγωγία  των  μαθητών.

                                                         ΓΙΑ   ΤΟ   Δ.Σ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ο       ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Γιώργος   Σφυρής  
Ο      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      Αλέκος    Ζωγράφος

                                                                      

                          

Δεν υπάρχουν σχόλια: