Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Έκλεισε το Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού

Έκλεισαν λόγω γρίπης και οι υπόλοιπες τάξεις του 3ου Δημοτικού σχολείου Αιτωλικού, καθώς και όλες οι τάξεις του Γυμνασίου.
Οι αποφάσεις της αναστολής λειτουργίας έχουν ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας

Έχοντας υπόψη:

1. Το αρίθμ. 130487/Γ1/22-10-2009 έγγραφο του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διαδικασία αναστολής λειτουργίας σχολείων λόγω της νέας γρίπης»
2. Το αρίθμ. Γ.Ε.Κ.ΕΠ.Υ./6091/16-11-2009 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Συρροή περιστατικών γριπώδους συνδρομής σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»
3. Την εμφάνιση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης τύπου Α (Η1Ν1) στο τμήμα Α2 του Γυμνασίου Νεοχωρίου - Οινιάδων και στις τάξεις Γ, Δ και Ε του 3ου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Αιτωλικού της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή της λειτουργίας του τμήματος Α2 του Γυμνασίου Νεοχωρίου - Οινιάδων και των τάξεων Γ, Δ και Ε του 3ου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Αιτωλικού της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας, για εφτά (7) μέρες, αρχόμενη από σήμερα (17-11-2009).
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚΟΣΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας

Έχοντας υπόψη:

1. Το αρίθμ. 130487/Γ1/22-10-2009 έγγραφο του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διαδικασία αναστολής λειτουργίας σχολείων λόγω της νέας γρίπης»
2. Το αρίθμ. Γ.Ε.Κ.ΕΠ.Υ./6134/17-11-2009 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Συρροή περιστατικών γριπώδους συνδρομής σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»
3. Την εμφάνιση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης τύπου Α (Η1Ν1) στο τμήμα Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2, και Γ3 του Γυμνασίου Αιτωλικού, στη Β΄ τάξη του 5ου 7/Θ Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου, στο τμήμα Α4 του 1ου Γενικού Λυκείου Ι.Π. Μεσολογγίου «Παλαμαϊκή Σχολή» και στο τμήμα Β2 του Γυμνασίου Νεοχωρίου - Οινιάδων της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή της λειτουργίας των τμημάτων Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2, και Γ3 του Γυμνασίου Αιτωλικού, της Β΄ τάξης 5ου 7/Θ Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου, του τμήματος Α4 του 1ου Γενικού Λυκείου Ι.Π. Μεσολογγίου «Παλαμαϊκή Σχολή» και του τμήματος Β2 του Γυμνασίου Νεοχωρίου - Οινιάδων της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας, για εφτά (7) μέρες, αρχόμενη από σήμερα (18-11-09).
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: