Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009

Κλείσιμο τριών τάξεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιτωλικού

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Νομάρχης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Έχοντας υπόψη:
1. Το αρίθμ. 130487/Γ1/22-10-2009 έγγραφο του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Π/θμιας
και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διαδικασία αναστολής λειτουργίας σχολείων λόγω της νέας γρίπης»
2. Το αριθμ. Γ.Ε.Κ.ΕΠ.Υ./6077/13-11-2009 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Συρροή περιστατικών γριπώδους συνδρομής σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»
3. Την εμφάνιση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης τύπου Α (Η1Ν1) στο τμήμα Γ4 του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου και στις τάξεις Α, Β και ΣΤ του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιτωλικού της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή της λειτουργίας του τμήματος Γ4 του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου και των τάξεων Α, Β και ΣΤ του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιτωλικού της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας, για εφτά (7) μέρες, αρχόμενη από το Σάββατο (14-11-2009).
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚΟΣ


ΠΡΟΣ: 1. Δ/ΝΤΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2. Δ/ΝΤΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ


ΚΟΙΝ.: κο Π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗ Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Κηφισίας 39
Τ.Κ. 15123, Μαρούσι

Δεν υπάρχουν σχόλια: