Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Την Δευτέρα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα και ώρα 18:00 το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Ενημέρωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Δήμου και τις διεκδικήσεις του (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος)......


2. Ενημέρωση σχετικά με την ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).

3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας βάσει της υπ’ αριθ. 315/2011 απόφασής μας στο Διεθνές Δίκτυο “ΠΟΛΕΩΝ-ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ” (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).

4. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και δαπανών Β΄ τριμήνου 2012 (εισηγητής κ. Νούλας Παναγ. – Αντιδήμαρχος).

5. Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 110/2011 απόφασής μας περί ορισμού υπολόγου -διαχειριστή για το υποέργο ‘‘Απαλλοτριώσεις’’ του έργου ‘‘Είσοδος Μεσολογγίου - οδός Αγ. Αθανασίου’’ (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).

6. Έγκριση αγοράς επιβατηγού αυτοκινήτου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).

7. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2012 (εισηγητής κ.Νούλας Παναγ. - Αντιδήμαρχος).

8. Έγκριση αγοράς μεταχειρισμένου αγροτικού μηχανήματος (τρακτέρ) από την ελεύθερη αγορά (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).

9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο "Κατασκευή πλατείας σε Άνω Ευηνοχώρι" (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).

10. Επιστροφή ποσού δωρεάς ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα (εισηγήτρια κα Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).

11. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014 (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ.– Δημ. Σύμβουλος).

12. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφαση 52/2012) σχετικά με αίτηση της κας Κακαγιώτη Αμαλίας για πρόσβαση στην ιδιοκτησίας της στη Δ.Κ. Αιτωλικού (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ.– Αντιδήμαρχος).

13. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αποφάσεις 53 & 54/2012) σχετικά με αποζημιώσεις – απαλλοτριώσεις κλπ. σχεδίου πόλεως (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ.– Αντιδήμαρχος).

14. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφαση 55/2012) σχετικά με γνωμοδότηση διορθωτικής πράξης εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ.– Αντιδήμαρχος).

15. Κατανομή ποσού στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (εισηγητής κ. Νούλας Παναγ.– Αντιδήμαρχος).

16. Λήξη συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που είχαν παραταθεί με την υπ’ αριθμ. 290/2012 απόφασή μας (εισηγητής κ. Νούλας Παναγ.– Αντιδήμαρχος).

17. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στην Διεθνή Έκθεση ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2012 που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από 22/11 έως 25/11/2012 (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ.– Αντιδήμαρχος).

18. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ.– Δημ. Σύμβουλος).

Δεν υπάρχουν σχόλια: