Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Ιερός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Αιτωλικού: Παράκληση για τους υποψήφιους των Πανελληνίων εξετάσεων

Ανακοινώνεται προς όλους τους μαθητές και προς όλους τους ευλαβείς πολίτες του Αιτωλικού, ότι την Κυριακή στις 9 Μαΐου στις 11 το πρωί , στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, θα τελεσθεί παρακλητικός κανών.....εις τον Δεσπότη Χριστό υπέρ των μαθητών των υποκειμένων σε εξετάσεις. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι μαθητές των εξετάσεων και οι γονείς τους, καθώς και ο πιστός λαός, όπως προσέλθουν να συμπροσευχηθούμε για την ενίσχυση, τον φωτισμό και την επιτυχία των παιδιών μας! Θα ψαλλεί ειδική παράκληση για μαθητές, ποίημα του Μητροπολίτου Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας Ιωήλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ


Είναι γνωστή η αγάπη του Χριστού στα παιδιά. Τα Ευαγγέλια μας παρέχουν πολύ συγκινητικές ειδήσεις για τη συμπάθεια, πού έτρεφε ο Κύριος στα παιδιά. π.χ. Όταν κάποτε ήθελε να δείξει στους ανθρώπους την ταπείνωση, πήρε ένα παιδί «καί έναγκαλισάμενος αυτό είπεν ... » (Μάρκ. 9, 36). Ό Βίκτωρ ό Πρεσβύτερος Άντιοχείας την πράξη αυτή του Χριστού την ερμηνεύει πολύ εύστοχα• «καί γάρ καί φθόνου καθαρόν τό παιδίον καί κενοδοξίας, καί του των πρωτείων εράν, καί τήν μεγίστην αρετήν κέκτηται τήν αφέλειαν» (Cate - Nae Graecorum novum testamentum, John Antony Cramer, 1967, σελ. 364). Κι όταν πάλι του έφεραν τα παιδιά να τα ευλογήσει, δέν αρνήθnκε, αλλά τόνισε• «άφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αυτά ελθείν πρός με, των γάρ τοιούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών» , (Ματθ. 19,14) «καί εναγκαλισάμενος αυτά κατευλόγει τιθείς τάς χείρας επ' αυτά» (Μάρκ. 10,16). Εδώ βλέπουμε κάποια αγανάκτnσn του Χριστού για την προσπάθεια των μαθητών να εμποδίσουν τις μητέρες να φέρουν τα παιδιά τους στόν Κύριο. Ήθελε τα παιδιά και τους νέους να είναι πλησίον του.
Επίσης και στο θέμα της προσλήψεως της γνώσεως, της πάσης φύσεως καλής γνώσεως, έχουμε παράδειγμα τον ίδιο τον Ιnσού, πού ενώ ήταν μόλις δωδεκαετής, «εύρον αυτόν εν τω ιερώ καθεζόμενoν εν μέσω των διδασκάλων και ακoύoντα και επερωτώντα αυτούς εξίσταντο δε πάντες οι ακoύoντες αυτού επί τη συνέσει και ταις αποκρίσεσιν αυτού» (Λουκ. 2, 46-47). Όπως ολοι οι Ιουδαίοι τnς εποχής του και αργότερα κι άλλoι γνώριζε τα ιερά γράμματα «από βρέφους» (Β' Τιμ. 3,15). Αυτά τα ιερά γράμματα, δnλ. η γνώσn της Γραφής, δημιουργούν προυποθέσεις για τη σωτnρία μας κι είναι ωφέλιμα «πρός διδασκαλίαν, πρός έλεγχον, πρός επανόρθωσιν, πρός παιδείαν την έν δικαιοσύνη» . Ό νέος οφείλει σαν τη μέλισσα να ψάχνει να βρεί την κατάλληλη γνώσn, πού θά τον στnρίξει στην κατοπινή ζωή του.
Τα τελευταία χρόνια οι εξετάσεις των μαθητών είναι πολύ επίπονες και δύσκολες. Τα συστήματα εισόδου στις ανώτερες και ανώτατες σχολές είναι απαιτnτικά. Χρειάζεται ό νέος να υποβλnθεί σε πολλούς κόπους και να εξαντλήσει όλες τους τις δυνάμεις, για να αντέξει στο σκληρό συναγωνισμό με τούς συμμαθητές του κατά τις εξετάσεις. Είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο να καταλαμβάνονται οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις από νευρικότητα, οξυθυ¬μία, άγχος, ψυχολογικές πιέσεις, αρνητικούς λογισμούς σε περίπτωση αποτυχίας, απομόνωση, αντικοινωνική συμπεριφορά προς τούς έξω και προς τους οικείους τους, απελπισία και απόγνωση. Προκειμένου να ξεπεράσουν τα εμπόδια αυτά ζητούν τη βοήθεια των φροντιστηρίων και των ανθρώπων, πού κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις. Επίσης δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο κατά τις ημέρες των εξετάσεων να ζητούν και τη βοήθεια τού έχοντος την πάσαν γνώση Θεού. Καταφεύγουν στην Εκκλησία, προσεύχονται, ανάβουν κηρία, ζητούν την προσευχή των κληρικών.
Η Εκκλησία μας, που αγκαλιάζει όλον το βίο τού ανθρώπου, δέν παραθεωρεί την αγωνία των νέων μας και μάλιστα εκείνων, που ειδικά ζητούν τη βοήθεια του Χριστού. Κάνει παρακλήσεις, λειτουργίες και ειδικές αιτήσεις για να έλθει ό Θεός αρωγός στην ευγενή προσπάθεια των παιδιών μας προκειμένου νά μπουν στις σχολές των επιλογών τους.
(από τον πρόλογο του παρακλητικού κανόνος για μαθητές, ποίημα του Εδέσσης ΙΩΗΛ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: