Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

Η «ΒΙΟΓΥΨ ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΑΕ» αρωγός της φοιτητικής κοινότητας

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής εκδρομής που διοργανώθηκε από την σχολή Γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ομάδα 40 ατόμων, αποτελούμενη από προπτυχιακούς, καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, συνοδευόμενη από τον γνωστό καθηγητή κ. Σταματάκη Μιχ. & δύο ακόμα καθηγητές, επισκέφτηκαν στις 24 Απριλίου 2010 τις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας «Βιογυψ Καρβέλης α.ε» στο Αιτωλικό.
Αφού ξεναγήθηκαν στον χώρο του εργοστασίου, μετέβηκαν στον χώρο του λατομείου της εταιρίας μας κι έγινε επιτόπια ορυκτολογική διδασκαλία, όπου αναλύθηκαν οι τρόποι εξόρυξης, τα αποθέματα των κοιτασμάτων, καθώς και η επεξεργασία της γύψου και οι εφαρμογές αυτής στην σημερινή εποχή.
Ακολούθησε επίσκεψη στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού με επιστημονική ενημέρωση από τους συνοδούς καθηγητές.
Μετά το τέλος των εργασιών ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε προς τιμή τους η εταιρία μας «Βιογυψ Καρβέλης α.ε» σε παραδοσιακή ταβέρνα στο Αιτωλικό.
Biogyps Karvelis S.A
Delfi
30400 Etoliko
Greece
Tel: +30 26320 22216 / +30 26320 22440
Fax: +30 26320 22201
www.biogyps-karvelis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: