Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Αίτηση για έκτακτο Τοπικό Συμβούλιο για την ακύρωση των έργων του Αιτωλικού

ΑΙΤΗΣΗ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ κα ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Με την παρούσα και βάσει της παραγράφου 3.2 της εγκυκλίου 88 ΑΠ: 59846/21.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμαι να συγκαλέσετε εκτάκτως σε συνεδρίαση το ΤΣ της ΔΕ Αιτωλικού με μοναδικό θέμα:....


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ:
 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΚΑΙ
 2. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ.

Προτεινόμενη ημερομηνία συνεδρίασης η Πέμπτη 24-10-2019 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό κατάστημα Αιτωλικού.
Παρακαλούμε να προσκληθούν ο Δήμαρχος Κ Λύρος, ο Αντιδήμαρχος Σ Βασιλείου, ο Αντιδήμαρχος Σ Διαμαντόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αιτωλικού.

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1.      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΔΟΥΛΑΣ
2.      ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
3.      ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΛΙΚΑΣ
4.      ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΠΡΟΥΝΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Κ. ΛΥΡΟ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Γ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Χ ΜΑΣΑΟΥΤΗ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Χ ΤΕΓΑ
ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. Σ ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. Δ ΚΑΡΑΔΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: