Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15–10–2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.15 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:......


1.       Απολογισμός 3ης Έκθεσης Τοπικών παραδοσιακών προϊόντων νομού Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ.Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος).
2.          Έγκριση της υπ’αριθμ. απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. 74/2013 σχετικά με εφαρμογή κοινωνικού τιμολογίου σε οικονομικά ευαίσθητες ομάδες (εισηγητής κ.Χονδρός Νικόλ. – Δημ. Σύμβουλος).
3.          Έγκριση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της  Περιφ. Δυτ. Ελλάδας και του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την εκπόνηση μελετών για το έργο: “Στέγαση αρχαιολογικών συλλογών στο Ξενοκράτειο Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
4.          Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή διαδρόμων νεκροταφείου Αγ. Ιωάννη και συντήρηση νεκροταφείου Νεοχωρίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
5.          Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο τήρησης της κειμένης νομοθεσίας στις λαϊκές αγορές (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
6.          Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών λαϊκών αγορών Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
7.          Έγκριση τοποθέτησης επιτύμβιας πλάκας για τους Θρακιώτες αγωνιστές στον Κήπο των Ηρώων (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
8.          Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013 (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
9.          Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 298/2013 απόφασής μας περί υποβολής πρότασης στην πρόσκληση 4.10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη” (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
10.      Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου “Έργα οδοποιίας σε περιοχές Καλλονή, Βίγλα και Άγ. Δημήτριος Μεσολογγίου και σε λοιπό δίκτυο του Δήμου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
11.      Έγκριση διαγραφής οφειλών-ποσών από Χ.Κ. (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
12.      Αποδοχή προέγκρισης σχεδίου προκήρυξης για “Σήμανση μνημείων πολιτισμού Αιτωλικού” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
13.      Αποδοχή προέγκρισης σχεδίου προκήρυξης για “Σήμανση τμήματος μονοπατιού Εξοδιτών Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
14.      Αποδοχή προέγκρισης σχεδίου προκήρυξης για “Σήμανση υγροβιοτόπων Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
15.      Έγκριση τοποθέτησης απλού σταυρού για τον ήρωα Νικόλαο Κοσσόβα, που έπεσε στην Έξοδο, στον Κήπο των Ηρώων (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
16.      Έγκριση μελέτης για την ανάπλαση της οδού Λόρδου Βύρωνα (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
17.      Εγκρίσεις δαπανών “Εορτές Εξόδου 2013” (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια: