Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 1


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15–10–2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.15 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:.......


Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για το οικονομικό έτος 2011  (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

Γεώργιος Ν. Κασσαβέτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: