Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την   28 – 05 – 2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:....

1.    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση και ψήφιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
2.    Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών κλπ. μέσω της Ενιαίας αρχής πληρωμών και καταβολής προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
3.    Επιβολή ΤΑΠ σε Δ.Ε. Οινιαδών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
4.    Διαγραφή χρεωστών από Χ.Κ. (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
5.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση πλατείας Μουσούρων, ανακαίνιση παλαιού σχολείου Πενταλόφου και πλακόστρωση προαυλίου Δημ. Σχολείου Ρετσίνων” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
6.    Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια: