Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου


 Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την   19 – 03 – 2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:......

1.          Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου σχετικά με εκτέλεση εργασιών για αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
2.          Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου σχετικά με εκτέλεση εργασιών στο δίαυλο και λιμενοβραχίονες του Λιμένα Μεσολογγίου προς υλοποίηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
3.          Έγκριση διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου ένταξης του Μεσολογγίου στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
4.          Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 του νομικού προσώπου “Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών-Βάσως Κατράκη” (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
5.          Ανακοίνωση προγράμματος και έγκριση των εκδηλώσεων ‘‘Εορτές Εξόδου 2013’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
6.          Ένταξη υποέργων πράξης “Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” και εγγραφή αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό  (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
7.          Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου “Ανάπλαση κεντρικής οδού Αιτωλικού – Α΄ Φάση” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
8.          Αποδοχή και κατανομή ποσού παρακρατηθέντων (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
9.          Αποδοχή και κατανομή ποσού - ΣΑΤΑ 2013 (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
10.      Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
11.      Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2013 (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
12.      Έγκριση πρακτικής εξάσκησης σπουδαστών των σχολών μαθητεία του ΟΑΕΔ για το σχολ. έτος 2013-14 (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
13.      Καθορισμός τρόπου διενέργειας προμήθειας ασφάλτου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
14.      Κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων του Δήμου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
15.      Αναπροσαρμογή μισθωμάτων για κυλικεία σχολικών μονάδων (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
16.      Διαγραφή οφειλών  από Χ.Κ.  (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος) .
17.      Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
18.      Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 264/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με  προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου “Ύδρευση σε περιοχές Καλλονή, Βίγλα, Άγιο Δημήτριο Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
19.      Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής για τη προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού ΧΥΤΑ 4ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
20.      Κατανομή ποσού για σχολικούς τροχονόμους (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
21.      Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχ/σης Στερ. Αποβλήτων της 4ης Γ.Ε. Αιτωλ/νίας  (εισηγητής κ.Χονδρός Νικόλ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
22.      Έγκριση αιτήματος δωρεάν παραχώρησης του Δημ. κτήματος ΒΚ 741Α και ΒΚ741Β για την ανέγερση του 2ου Λυκείου Μεσολογγίου   (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
23.      Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων σε περιοχή Αλμυράκι – Β΄ Φάση” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
24.      Ορισμός Επιτροπής για διάνοιξη δρόμου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
25.      Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και του Συνδέσμου Διαχ/σης Στερ. Αποβλήτων της 4ης Γ.Ε. Αιτωλ/νίας  σχετικά με τη παροχής υπηρεσιών για υποστήριξη λειτουργίας και διαχείρισης του ΧΥΤΑ (εισηγητής κ.Χονδρός Νικόλ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
26.      Απ’ευθείας ανάθεση προμηθειών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
27.      Διοργάνωση εκδήλωσης “Ημέρα των Κεκοιμημένων” (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

Ο Πρόεδρος

                                  Γεώργιος Ν. Κασσαβέτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: