Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

Πρωτοβουλία στο ΚΥ Αιτωλικού

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Ενημερωτικό σημείωμα  
ΠΡΟΣ  Τον Διοικητή  του Γ/Ν Νοσοκομείου Μεσολογγίου
Κύριε Διοικητά
Εκ της θέσεως σας, γνωρίζετε πολύ καλά την κατάσταση στην οποία περιήλθε  η Δημόσια Υγεία ένεκα περικοπών κυρίως και εγγενών αδυναμιών.....

Μεγάλο μέρος του πληθυσμού πλήττεται σοβαρά, λόγω της κρίσεως και έχει περιοριστεί στα απαραίτητα προκειμένου να επιβιώσει . Δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί η τοπική μας κοινωνία της οποίας η αδυναμία πρόσβασης σε στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας, είναι εμφανής . Αποφασίσαμε να επαναλειτουργήσουμε το Ακτινολογικό Εργαστήριο με συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους μας, εθελοντικά  (τεχνολόγο ακτινολόγο –ηλεκτρολόγο) ώστε να εκτελούνται ακτινογραφικές πράξεις χαμηλού κόστους.
Το κόστος, για όποιον θέλει να εξεταστεί στην μονάδα, θα αφορά μόνο έξοδα. Τα οποία θα καθορίζονται  απ’τη σχέση : «μετακίνηση--γρήγορη εξυπηρέτηση--ολοκληρωμένη προκαθορισμένη εξέταση»  οπότε θα είναι συμφέρον για όλους. Έτσι θα πετύχουμε την κάλυψη του πληθυσμού με ελάχιστο τίμημα, ενώ θα έχουμε την δυνατότητα να καλύψουμε και κάποιες περιπτώσεις πραγματικά απόρων.
Είμαστε βέβαιοι ότι στην προσπάθεια μας αυτή θα έχουμε την στήριξη  σας  .
Με τιμή για το Κέντρο Υγείας Αιτωλικού
Ο Διευθυντής
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος  Ιατρός

Δεν υπάρχουν σχόλια: