Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Ίδρυση Ναυτικού Ομίλου Αιτωλικού

Το etolikonews ξεκινάει μια προσπάθεια, ίδρυσης – επανίδρυσης του Ναυτικού Ομίλου Αιτωλικού. Για το σκοπό αυτό, καλεί όλους τους φίλους που επιθυμούν να γίνουν ιδρυτικά μέλη .....στο νέο καταστατικό του Ομίλου(το οποίο έχει συνταχθεί ήδη), να επικοινωνήσουν στο mail μας προκειμένου να δηλώσουν την επιθυμία συμμετοχής τους.
Αν υπάρξει ικανός αριθμός ενδιαφερομένων μελών, θα ανακοινωθεί τόπος και χρόνος συνάντησης των μελών, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες επικύρωσης του καταστατικού και ίδρυσης του Ναυτικού Ομίλου Αιτωλικού.


Δεν υπάρχουν σχόλια: