Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Το Αιτωλικό στους Αιτωλικιώτες.

Με το νέο Νόμο (Κλεισθένης Ι) το Αιτωλικό γίνεται Κοινότητα. Στόχος του νόμου είναι η συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση και τον έλεγχο των κοινών.
Θα στηθούν δύο κάλπες. Στη μία θα ψηφίζουμε για Δημοτικό Συμβούλιο (και Δήμαρχο) και στην άλλη κάλπη θα ψηφίζουμε το Κοινοτικό Συμβούλιο.
Δεν είναι υποχρεωτικό να ψηφήσουμε το Τοπικό Συμβούλιο του Δημάρχου που προτιμάμε. Άλλη η ψήφος στον Δήμαρχο, άλλη στο Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο.
Η Κοινότητα Αιτωλικού αποτελείτε στην ουσία από τον παλιό Δήμο Αιτωλικού και περιλαμβάνει το Αιτωλικό, την Μαγούλα, το Χαλίκι, το Κεφαλόβρυσο, το Μέσα Πηγάδι, το Νησάκι (Αστροβίτσα), τον Άγιο Νικόλαο και την Μπούζα.....


Ποιες είναι όμως η νέες αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου;
Καταρχήν αποφασίζει και εκτελεί έργα και δράσεις με χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που αναλογούν στο Αιτωλικό βάση του πληθυσμού του.
Μεριμνά και εποπτεύει την καλή κατάσταση του οδικού και αγροτικού δικτύου της Κοινότητας, την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, την αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, δημοτικού φωτισμού, την ασφαλή λειτουργία των παιδότοπων, την καλή λειτουργία και συντήρηση των κοιμητηρίων όπου και εκδίδει τις απαραίτητες άδειες.
Είναι υπεύθυνο για τη δημοτική περιουσία στα όρια της κοινότητας.
Προτείνει χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών και στάσιμου εμπορίου
Προτείνει τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα, την αξιοποίηση των ακινήτων, την πολεοδομική ανάπτυξη, την κυκλοφορία και συγκοινωνία της περιοχής, την προστασία της δημόσιας υγείας.
Διοργανώνει πολιτιστικές, πνευματικές, κοινωνικές εκδηλώσεις.
Μεριμνά για την υγεία και την πρόνοια των κατοίκων της κοινότητας, καθώς και την καλή λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων, δημοτικών επιχειρήσεων.
Εξετάζει και επιλύει θέματα γενικά και ειδικά των κατοίκων και ευπαθών ομάδων.
Αξιοποιεί τους τοπικούς πόρους της κοινότητας.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η τύχη του Αιτωλικού περνά πάλι στα χέρια μας και απεγκλωβίζεται σε μεγάλο βαθμό από την διαχείριση του Μεσολογγίου.
Για αυτό χρειαζόμαστε ένα κοινοτικό συμβούλιο ισχυρό, ανεξάρτητο, απαλλαγμένο από την εποπτεία των υποψηφίων Δημάρχων, αποτελούμενο από Αιτωλικιώτες που θα αποφασίζουν για το Αιτωλικό.
Ύδρευση, αποχέτευση, Λιμνοθάλασσα, καθημερινότητα, πολιτιστικά, μικρά έργα, προτάσεις για έργα υποδομής, θα είναι στην αρμοδιότητα του τοπικού κοινοτικού συμβουλίου.
Σ’ αυτές τις δημοτικές εκλογές δεν ψηφίζουμε αυτούς που τους έχουμε υποχρέωση, (βγάζουμε την υποχρέωση αγοράζοντάς τους γλυκά και όχι με τη ψήφο μας).
Ψηφίζουμε τους ικανούς που πιστεύουμε ότι μπορούν να προσφέρουν στο Αιτωλικό.
Ψηφίζουμε ανεξάρτητους τοπικούς συμβούλους, απαλλαγμένους από την εξάρτηση των υποψηφίων Δημάρχων και των τοπικών τους συμβουλίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: