Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Οι μαθητές του ΓΕΛ Αιτωλικού σε διπλωματική αποστολή!

Το Γενικό Λύκειο Αιτωλικού συμμετείχε στο 21ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών Αθήνας – ΜΗΕ (21st Athens Model United Nations) που πραγματοποιήθηκε στις 2, 3 και 4 Μαρτίου 2018, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Novotel στην Αθήνα.
Πρόκειται για ένα τριήμερο μαθητικό συνέδριο - προσομοίωση των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).....

 Πρωταρχικός εκπαιδευτικός στόχος του συνεδρίου είναι η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα παγκόσμια προβλήματα τα οποία έχουν τεθεί επί τάπητος στα αντίστοιχα όργανα του ΟΗΕ και αφορούν σε ζητήματα πολιτικού, ανθρωπιστικού, πολιτιστικού, αναπτυξιακού καθώς και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Τα παράπλευρα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές περιλαμβάνουν τη βελτίωση των ρητορικών τους ικανοτήτων μέσω της δημόσιας έκφρασης των ιδεών τους αλλά και της τεκμηριωμένης υποστήριξής τους, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της «δημόσιας συζήτησης κατά αντιπαράθεση» και την εξάσκηση και βελτίωση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο, καθώς σε όλες τις συζητήσεις και τα έγγραφα που καταρτίζονται κατά τη διάρκεια του συνεδρίου γίνεται χρήση της αγγλικής γλώσσας, μιας από τις επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Μεγάλη έμφαση δίνεται στο σεβασμό στο συνομιλητή- «αντίπαλο» και στην αναγωγή του διαλόγου σε μοναδικό μέσο επίλυσης των διαφορών.
Τέλος, οι έφηβοι που συμμετέχουν στο ΜΗΕ έχουν μία μοναδική ευκαιρία να γνωριστούν με συνομήλικούς τους και να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν στις μέρες μας την παγκόσμια σκηνή σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό από το σχολικό.
Στο φετινό συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 370 μαθητές από 53 σχολεία κυρίως του νομού Αττικής κι από τρία σχολεία του εξωτερικού, to Μάλι, τη Γαλλία και την Τουρκία.

Από το  ΓΕΛ Αιτωλικού συμμετείχαν  8 μαθητές : Ευανθία Ακρίδα (Α’),  Χριστίνα Μετκάι (Α’), Ειρήνη Περιστέρη (Α’), Τσιλίκας Γιάννης (Α’), Παρασκευή Γεωργούση (Β’), Χρήστος Ζούκας (Β’), Σούλι Πάολα (Β’), Τσιρογιάννη Ελένη (Β’) με συντονιστές το Διευθυντή του σχολείου, Αναστάσιο Φραγκαναστάση, και τους εκπαιδευτικούς Βασιλική Μαραβέλη (ΠΕ06) και Πέτρο Σαπουντζάκη(ΠΕ19).
Από την Οργανωτική Επιτροπή του ΜΗΕ είχε ανατεθεί στο σχολείο η προσομοίωση των διπλωματικών αποστολών της Ελβετίας και της Νοτίου Αφρικής από 4 μαθητές έκαστη.

Οι μαθητές συμμετείχαν :
Στη Σύνοδο για την Αποτροπή και Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, όπου συζήτησαν μέτρα εξάλειψης της χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς επίσης και το θέμα προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Στην Επιτροπή Αφόπλισης και Διεθνής Ασφάλειας, όπου πραγματεύθηκαν τις εξελίξεις στο πεδίο των Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών  στα πλαίσια της διεθνής ασφάλειας, καθώς και το ζήτημα της χρήσης ή απειλής χρήσης πυρηνικών όπλων.
Στην Κοινωνική, Ανθρωπιστική και Πολιτιστική Επιτροπή, όπου συσκέφθηκαν για την καταπολέμηση της βίας και  του στιγματισμού βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων και για την προστασία  των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην περιοχή της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης.
Στην Ειδική Πολιτική Επιτροπή και Επιτροπή Αποαποικιοποίησης, όπου συζήτησαν το ζήτημα των ενεργειών διατήρησης της ειρήνης και την κατάσταση στη χώρα της Μιανμάρ.
Στην Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, όπου έγιναν συσκέψεις σχετικά με τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών και σχετικά με τον αντίκτυπο της διοργάνωσης μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων στην τοπική κοινωνία και οικονομία.
Στην Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης, όπου διαπραγματεύθηκαν την αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος της ερημοποίησης και της αποξήρανσης  εκτάσεων  καθώς και το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως παγκόσμια επένδυση.
Σύμφωνα με τους μαθητές, η συμμετοχή τους στη δράση αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία κατά την οποία τα οφέλη που αποκόμισαν ήταν πολλά και πολύπλευρα, μια ευκαιρία που αξίζει να την αξιοποιήσεις και μια διαδικασία την οποία  αξίζει να βιώσεις.Δεν υπάρχουν σχόλια: