Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

Νέα προσφυγή κατά ΔΕΥΑΜ για το νερό ύδρευσης του Αιτωλικού

Εδώ και δύο περίπου χρόνια, έχουμε δραστηριοποιηθεί θεαματικά και καταλυτικά προκειμένου να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κατάλληλο και πόσιμο νερό στο Αιτωλικό, ώστε να ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες μας και να διασφαλισθεί η υγεία όλων μας και κυρίως των παιδιών μας. Υποβάλαμε πέρσι μηνυτήρια αναφορά κατά του Δήμου Μεσολογγίου και ήδη την 13.12.2017 φέρονται κατηγορούμενοι ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Μεσολογγίου ο Δήμαρχος και Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας.....

Επίσης είχαμε εγείρει ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία αναγνώρισαν μεν το δίκαιο μας, αλλά έκριναν ότι δεν υπήρχε πλέον έδαφος για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, καθ’ όσον οι αρμόδιοι του Δήμου και της ΔΕΥΑΜ είχαν προβεί σε διαβεβαιώσεις ότι είχαν εξασφαλίσει κατάλληλο νερό για εμάς. Ήδη δε έχουμε εγείρει αγωγή αποζημιώσεως για την ηθική μας βλάβη και για την διαπίστωση των παραβάσεων των χορηγηθεισών προσωρινών διαταγών.

Πλην όμως, για μία ακόμη φορά, ο Δήμος Μεσολογγίου και η ΔΕΥΑΜ, που υποτίθεται ότι κόπτονται για το καλό και την ασφάλεια των κατοίκων του Αιτωλικού, συνελήφθησαν «αδιάβαστοι». Την 1/11/2017 κα μάλιστα από το πρωί, το νερό που έτρεχε στις βρύσες του Αιτωλικού ανέδυε έντονη και δυσάρεστη οσμή, θυμίζοντας σε όλους μας την περιπέτεια με το μη πόσιμο και κατάλληλο για κάθε χρήση νερό, που μας ταλάνιζε περίπου ένα χρόνο πριν και για το οποίο ακόμη δεν έχει ευρεθεί μόνιμη λύση.

Ενημερωθήκαμε λοιπόν ότι, παρά τις απαγορεύσεις της Δ/νσης Υγιεινής, εχρησιμοποιείτο μέχρι σήμερα για την ύδρευση του Αιτωλικού η Πηγή Κεφαλοβρύσου και η οποία, με πρωτοβουλία της Δ/νσης Υγιεινής σφραγίστηκε, οι δε υπεύθυνοι της ΔΕΥΑΜ υποσχέθηκαν ότι πλέον ούτε σταγόνα δεν θα φύγει για Αιτωλικό.

Κατόπιν των νέων αυτών ατασθαλιών, για τις οποίες καταφανώς υπεύθυνοι είναι ο Δήμος και η ΔΕΥΑΜ, εγείραμε νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η εκδίκαση της οποίας έχει ορισθεί για την 7.12.2017, συγχρόνως δε υποβάλαμε και νέα μηνυτήρια αναφορά, προκειμένου να αντισταθούμε πλέον στον εμπαιγμό της ΔΕΥΑΜ και των προϊσταμένων της και να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: