Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ POS

Πολλά ακούστηκαν και ακόμα περισσότερα γράφτηκαν σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων στην τοποθέτηση μηχανημάτων αποδοχής καρτών (POS).
Έτσι προκειμένου να διευκρινίσει το θέμα, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κοινοποίησε την υπ. Αριθμ πρωτ 89/31-1-2017 εγκύκλιο σχετικά με την ......
«εφαρμογή άρθρου 66 του νόμου 4446/2016 για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα».
Η εγκύκλιος λοιπόν αναφέρει: «Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.»
Δηλαδή υποχρέωση ενημέρωσης και ανάρτησης σχετικής πινακίδας έχουν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει ήδη μηχάνημα καρτών.
Παρακάτω η εγκύκλιος αναφέρει: «Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS), οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη ως εξής:

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η΄ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD».

Η πινακίδες πρέπει να αναφέρουν ρητά το παραπάνω λεκτικό και όχι αυτά που κυκλοφόρησαν στο εμπόριο (το κατάστημα διαθέτει εγκεκριμένο μηχάνημα POS – το κατάστημα διαθέτει POS – το κατάστημα δεν διαθέτει ακόμα POS κλπ) οι οποίες σε σχετικό έλεγχο του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου, μπορεί να θεωρηθούν ελλιπείς και να επιβληθεί το σχετικό πρόστιμο που ανέρχεται σε 1.000,00€

Τέλος, «στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες καρτών VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας» (σήμα κατηγορίας κάρτας, όπως στο παρακάτω παράρτημα).

Να τονίσουμε ότι υποχρέωση τοποθέτησης μηχανήματος καρτών θα έχουν σε πρώτη φάση ορισμένες επιχειρήσεις (πιθανώς καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ) από την 1/7/2017, και οι υπόλοιπες μέχρι 31/12/2017, αλλά πρέπει να λυθούν αρκετά προβλήματα πρώτα, όπως το θέμα του ακατάσχετου λογαριασμού (κανείς δεν θέλει τα χρήματα των καρτών να τα παρακρατεί η τράπεζα για τυχόν οφειλόμενα δάνεια ή λόγω δέσμευσης του λογαριασμού από την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία για χρέη), το θέμα της προμήθειας των τραπεζών που κρίνεται υπέρογκο για τις επιχειρήσεις με μικρό ποσοστό κέρδους (βενζινάδικα, καταστήματα τροφίμων, περίπτερα κλπ) καθώς και η σύνδεση των καρτών μέσω του ΑΦΜ του κατόχου με την ΓΓΠΣ (taxis) για να μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει το ποσό που έχει δαπανήσει ανά πάσα στιγμή, με τους κωδικούς του στο taxis.Δεν υπάρχουν σχόλια: