Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

ΝΕΡΟ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ: Να μη χαθεί ΤΩΡΑ η ευκαιρία ΕΠΙΛΥΣΗΣ τους


  Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες
      Η πρόκληση της επίλυσης των δυο μεγάλων προβλημάτων, του νερού και του βιολογικού καθαρισμού, που για πολλά χρόνια ταλανίζουν το Αιτωλικό, βρίσκεται μπροστά μας και πρέπει να την αξιοποιήσουμε.   
Μόλις χθες ανακοινώθηκε, πως το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,......
προχωρούν στην ενεργοποίηση έξι (6) προσκλήσεων συνολικού προϋπολογισμού 112.735.000 ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Δυο από αυτές σχετίζονται άμεσα με τα προβλήματα μας. Συγκεκριμένα:


4. “ύδρευσης, προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ. Με την πρόσκληση αυτή θα χρηματοδοτηθούν έργα κατασκευής ταμιευτήρων νερού, έργα υδροληψίας, διυλιστήρια νερού καθώς και η κατασκευή νέων εξωτερικών υδραγωγείων.
6. “Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ προτεραιότητας», προϋπολογισμού 49.000.000 ευρώ.
Η δημοτική αρχή οφείλει άμεσα να παρέμβει και να καταθέσει τεχνικά δελτία στις παραπάνω δυο προσκλήσεις. Διυλιστήριο - που άλλωστε ο ίδιος ο κ. Καραπάνος στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο το πρότεινε ως λύση – και ολοκλήρωση Βιολογικού, αφού ο ίδιος δηλώνει πως «λειτουργεί σωστά» και απαιτούνται επιμέρους παρεμβάσεις βελτίωσης του.
Ακόμη, τα 500 χιλ. € που είχαμε εκταμιεύσει για το νερό του Αιτωλικού και οδηγήθηκαν με απόφαση του κ. Καραπάνου στο ΧΥΤΑ, τώρα είναι η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ τους στον αρχικό σκοπό. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε με έκπτωση άνω του 50%, επομένως τα χρήματα υπάρχουν και πρέπει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπράτησης από το Δήμο και την Περιφέρεια να αξιοποιηθούν άμεσα και αποκλειστικά για το νερό του Αιτωλικού.
Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί !
22 Απριλίου 2016
Κατσούλης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος
Καρατσόλης Παντελής, Δημοτικός Σύμβουλος
                   Σαλωνίτης Παναγιώτης, Τοπικός Σύμβουλος ΔΕ Αιτωλικού

4. “ύδρευ

Δεν υπάρχουν σχόλια: