Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ RIGIPS – Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ


Είναι πράγματι άξιον απορίας και θαυμασμού το πως το εργοστάσιο παραγωγής γυψοσανίδων της εταιρίας Rigips στο Αιτωλικό καταφέρνει εν μέσω τόσων αντιξοοτήτων να συνεχίζει να παραμένει σε λειτουργία και να διατηρεί ζωντανή την ελπίδα για το μέλλον.
Και κάνουμε αυτή την αναφορά διότι το εργοστάσιο της Rigips συνεχίζει την λειτουργία του σε μια εποχή που η εταιρία, ως αποτέλεσμα της καταστροφική επίπτωσης που είχε η κρίση στον κλάδο οικοδομής, καταγράφει από το 2010 έως και σήμερα ζημίες της τάξεως  του 1.500.000€ ετησίως, ζημιές που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην υπολειτουργία του εργοστασίου........
Το εργοστάσιο σήμερα  λειτουργεί στο 25% της δυναμικότητας του με αποτέλεσμα το κόστος του παραγομένου προιόντος που έχει εκτιναχθεί στα ύψη, να είναι τουλάχιστον κατά 25%  υψηλότερο σε σχέση με το κόστος των προιόντων που θα μπορούσε να εισάγει η εταιρία από τα άλλα εργοστάσια του Ομίλου πχ  Ρουμανία, Ιταλία, Ουγγαρία Τουρκία κλπ. Για δε το 2014 είναι αμφίβολο αν η λειτουργία του εργοστασίου θα πλησιάσει το 20% της δυναμικότητας του. .
Σημειωτέον ότι με βάσει έγκυρες πηγές  πληροφόρηση μας ο Ομιλος SaintGobain/Rigips, προβλέποντας τις εξελίξεις στην Ελλάδα αποφάσισε από το έτος 2009 το κλείσιμο του εργοστασίου, γεγονός που κάθε χρόνο η τοπική Διοίκηση της εταιρίας με μεγάλο κόπο και προσπάθεια  καταφέρνει έως σήμερα να αποτρέπει.    
Το κυριότερο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εταιρία είναι η στάση και οι ενέργειες    μερίδας εργαζομένων οι οποίες έχουν ξεφύγει από κάθε πλαίσιο λογικής, και αντί του να προστατεύουν τα συμφέροντα των εργαζομένων, κινούνται  καθαρά σε επίπεδο βεντέτας προς την Διοίκηση της εταιρίας. Κάποιοι δε από αυτούς να απειλούν  απροσχημάτιστα πλέον ότι θα κάνουν τα πάντα μόνο και μόνο να κλείσει το εργοστάσιο.  Οι ενέργειες αυτές  κατά το προηγούμενο έτος οδήγησαν στο να χάσουν οι εργαζόμενοι το 50% του μισθού τους αντί της μείωσης -35% που τους είχε προτείνει εταιρία για σταθερή απασχόληση μισού μόνο μήνα στο εργοστάσιο.  
Η Διοίκηση της εταιρίας  για το 2014 προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και παραμονή του εργοστασίου αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αναθεώρηση του τρόπου παραγωγής  με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η μείωση 12 θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτό προέκρινε πακέτο κινήτρων εθελουσίας εξόδου των εργαζομένων προτείνοντας στις περισσότερες  των περιπτώσεων  αποζημίωση αποχώρησης  6πλάσια της νόμιμης, ούτως  ώστε οι εργαζόμενοι που θα δεχθούν να αποχωρήσουν να αποκατασταθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο έως ότου η παραγωγή του εργοστασίου βελτιωθεί και η εταιρία χρειαστεί να επαναπροσλάβει προσωπικό.  
Σημειωτέον ότι τα τελευταία έτη η εταιρία με εφαρμογή εκ περιτροπής εργασίας, απέφευγε σταθερά  την μείωση του προσωπικού της αλλά με την πτώση που καταγράφει από χρόνο σε χρόνο η οικοδομή είναι αδύνατον να λειτουργήσουν πλέον οι ευέλικτες μορφές εργασίας και η μόνη ανοιχτή επιλογή πριν το κλείσιμο του εργοστασίου είναι η μερική μείωση του προσωπικού.  
Δυστυχώς εκτός από τις ακραίες συμπεριφορές αυτών των εργαζομένων οι οποίοι, προφασιζόμενοι θέματα ασφαλείας κατά την συνήθη τακτική,  κρατούν το εργοστάσιο εκτός λειτουργίας ενώ οι ίδιοι αμείβονται κανονικά,  η εταιρία έχει να αντιμετωπίσει την, χωρίς κατά την κρίση της λόγο και ουσία, επιθετική συμπεριφορά της Τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία εκτός των άλλων προχώρησε σε αγωγή κατά της Rigips και διεκδικήσεις πρόσθετων αποζημιώσεων από την χρήση λατομείου. Το θέμα αυτό είχε πλήρως διευθετηθεί και κλείσει μετά από κοινή συμφωνία της εταιρίας με την ίδια Δημοτική αρχή από τον Ιούλιο του 2011.
Να σημειωθεί επίσης ότι το κλείσιμο του εργοστασίου της Rigips θα είχε ως αποτέλεσμα να οδηγήσει σε τρομερό αδιέξοδο και την λειτουργία της γειτονικής μονάδας Βιογυψ Καρβέλης α.ε,  της οποίας η δραστηριότητα στηρίζεται σήμερα σχεδόν αποκλειστικά στον εφοδιασμό του εργοστασίου της Rigips με πρώτη ύλη (γυψόπετρα). Ήδη η εταιρία Βιογυψ α.ε το τελευταίο διάστημα που το εργοστάσιο της Rigips δεν λειτουργεί λόγω της στάσης των εργαζομένων , ενημέρωσε το δικό της προσωπικό ότι παύει προσωρινώς την δραστηριότητα της. Επισημαίνουμε ότι οι δύο μονάδες αυτές στην προ κρίσης εποχή άφηναν στο Νομό μας  άνω των 10.000.000 ευρώ ετησίως σε μισθοδοσία, προμήθειες, επενδύσεις κλπ, ο δε Ομιλος της Rigips είχε εγκρίνει την κατασκευή νέου εργοστασίου για παραγωγή τσιμεντοσανίδας στο ίδιο χώρο που στεγάζεται ο υπάρχον εργοστάσιο, το οποίο επρόκειτο να λειτουργήσει το 2011 και να εφοδιάζει τα Βαλκάνια.
Παρά το ότι αδυνατούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς κρύβουν όλες αυτές οι ακραίες αντιδράσεις,  ευχόμαστε όμως να πρυτανεύσει η κοινή λογική και αντί να εξωθούνται οι μεγάλες εταιρίες να παίρνουν τις επενδύσεις από την Ελλάδα να ενθαρρύνονται να παραμείνουν και να επενδύουν για το μέλλον του τόπου.  Διότι κατά την σοφή ρήση συντοπίτη μας …….   «Πόσα πια φουγάρα καπνίζουν στον τόπο μας…»

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τρεις φράσεις από τα δικά σας γραφόμενα:
«… Επισημαίνουμε ότι οι δύο μονάδες αυτές (Rigips και ΒΙΟΓΥΨ ΚΑΡΒΕΛΗΣ Α.Ε.) στην προ κρίσης εποχή άφηναν στο Νομό μας άνω των 10.000.000 ευρώ ετησίως σε μισθοδοσία, προμήθειες, επενδύσεις κ.λπ. ο δε Όμιλος της Rigips είχε εγκρίνει την κατασκευή νέου εργοστασίου για παραγωγή τσιμεντοσανίδας στον ίδιο χώρο που στεγάζεται το υπάρχον εργοστάσιο, το οποίο επρόκειτο να λειτουργήσει το 2011 και να εφοδιάζει τα Βαλκάνια»
Προσωπική μου άποψη είναι ότι τα ίδια άτομα που εργάζονταν τότε εργάζονται και τώρα και μάλιστα με μειωμένο προσωπικό λόγω απολύσεων. Πληρώνονταν μεν, αλλά πρόσφεραν και προσφέρουν εργασία δε.
«… Το εργοστάσιο της Rigips συνεχίζει τη λειτουργία του σε μια εποχή που η Εταιρεία ως αποτέλεσμα της καταστροφικής επίπτωσης που είχε η κρίση στον κλάδο οικοδομής, καταγράφει από το 2010 έως και σήμερα ζημίες της τάξεως των 1.500.000 ευρώ ετησίως, ζημιές που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην υπολειτουργία του εργοστασίου…»
Το 2010 παρουσίαζε ζημία και το 2011 θα λειτουργούσε νέο εργοστάσιο;
«… με βάσει έγκυρες πηγές πληροφόρησής μας ο Όμιλος Saint – Gobain/Rigips, προβλέποντας τις εξελίξεις στην Ελλάδα αποφάσισε από το έτος 2009 το κλείσιμο του εργοστασίου…»
Ποιος φάσκει και αντιφάσκει λοιπόν;
Αν υπήρχε σεβασμός προς τους εργαζόμενους συντοπίτες θα διασταυρώνατε τις πληροφορίες και θα ελέγχατε καλύτερα την όποια αναφορά θα κάνατε στο συγκεκριμένο κείμενο.

KonMan

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ, να σας απαντήσω στις εύλογες απορίες σας.

ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ. Το δυναμικό των εταιριών τα έτη προ κρίσης ήταν τουλάχιστον το διπλάσιο σε σχέση με σήμερα, οι δε αμοιβές τους κατά τουλάχιστον 40% υψηλότερες γιατί τα εργοστάσια δούλευαν όλο τον μήνα και όχι 8 μόνο μέρες το μήνα το περισσότερο, οι εργαζόμενοι έπαιρναν μπόνους, οι συντηρήσεις και οι χρεώσεις ήταν πολύ πλούσιες, οι μεταφορές προιόντων, διανομή και γενικώς τα μεταφορικά τουλάχιστον 10πλάσιες, και όλα γενικώς ήταν πολύ-πολύ large !!! Συγκεκριμμένα το εργοστάσιο της γυψοσανίδας, λειτουργούσε επί 24ωρου βάσεως και για 345 μέρες το χρόνο!!!(αν δε εχετε υψ όψιν ποιό είναι το επιπλέον κόστος της νυχτερινής βάρδιας, του Σαββατοκύριακου και εορτών , θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοώ. Σε ετήσια βάση οι επενδύσεις σε εξοπλισμό ήταν της τάξεως του ενός εκατομμυρίου.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ.
Η επένδυση για το εργοστάσιο της τσιμεντοσανίδας εγκρίθηκε τον Σεπτ του 2007 με την προοπτική να είναι έτοιμο για λειτουργία το εντός του πρώτου τριμήνου του 2011. Ξέρετε τα εργοστάσια δεν αποφασίζονται σήμερα και λειτουργούν αύριο. Χρειάζονται αδειοδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις από προγράμματα επενδύσεων, κατασκευή εγκαταστάσεων, κλπ. Βέβαια το 2009 όλα αυτά πάγωσαν.
Καλό θα ήταν λοιπόν πριν βγάλετε το συμπέρασμα ότι κάποιος φάσκει και αντιφάσκει να θέσετε πρώτα τις ερωτήσεις σας που όπως είπα και στην αρχή δεν τις θεωρώ άστοχες

Σ' ότι αφορά την διαπίστωση σας ώς προς τον σεβασμό προς τους εργαζομένους, σας προτρέπω να ξαναδιαβάστε προσεκτικά το κείμενο, καιθα ανακαλύψετε από που και προς ποιόν προέρχεται το έλλειμα σεβασμού. Επίσης μπορείτε να ανατρέξετε σε δημοσιεύματα της εφημερίδας"Αιχμή" 21/1/2014 όπου μπορείτε να βγάλετε εύκολα συμπεράσματα περί ήθους και σεβασμού.
Με κάθε καλή πρόθεση
"ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ"


Ανώνυμος είπε...

Αρχικά αναφέρεστε στο ποσό που οι δυο συγκεκριμένες εταιρείες άφηναν στον τόπο σε προμηθευτές, εργαζόμενους κλπ΄. Επίσης είδατε ότι υπήρχε πρόθεση επένδυσης σε εργοστάσιο τσιμεντοσανίδας πράγμα που θα σήμαινε ανάπτυξη στον τόπο,και θέσεις εργασίας κσθώς υπήρχαν προοπτικές εξαγωγών. Πως είναι δυνατόν να υποστηρίζετε ότι το εργοστάστιο υπέστη ζημίες του 1.500.000 ευρώ λόγω υπολειτουργίας;; Αν δεν υπάρχουν ανάλογες παραγγελίες και από τη στιγμή που η οικοδομή έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα πως θα μπορούσε να σταθεί και να λειτουργήσει;;. Και εφόσον εσείς αναφέρετε ότι το 2009 αποφασίστηκε το κλείσιμο του εργοστασίου, πως είναι δυνατόν να εξακολουθεί να λειτουργεί;; Αυτό από μόνο του αποδεικνύει την διάθεση να διατηρηθεί η επιχείρηση και να παλέψει μέσα από την κρίση. Κι εσείς τι κάνατε για όλα αυτά;;; Ποιά η θέση σας;; Να το οδηγήσετε στο κλείσιμο ώστε να μη σωθεί ούτε ο τόπος ούτε έστω οι τριανταπέντε οικογένειες που θα ζήσουν από τις επιχειρήσεις αυτές;;;Για ποιό σεβασμό προς τους εργαζόμενους μιλάτε;;
ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ "Κάποιε με νοημοσύνη" διαβάζω και ξαναδιαβάζω αυτά που γράφεις αλλά δυστυχώς δεν βγάζω κανένα νόημα. Η έχει νοημοσύνη τόσο υψηλή που ένας απλός θνητός σαν εμένα μπορεί να την καταλάβει, ή απλά και μόνο γράφεις για να μήν μείνει αναπάντητο το προηγούμενο σχόλιο, ή είσαι κάποιος που θα έκανες καρριέρα ως πολιτικός.

Πάντως μπράβο στο blog για το πολύ ενημερωτικό και ψαγμένο άρθρο! Κι από ότι φαίνεται ο Παναγιώτης ο Κατσούλης βρήκε τρόπο να χρηματοδοτήσει την προεκλογική του εκστρατεία. Μακάρι να τα πάρει απ΄την εταιρία και καλοφάγωτα. Αλλά μετά να μην μας πιάνει το "Ρωμεικο παράπονο" ότι φεύγουν τα εργοστάσια απ΄την Ελλάδα. Γιατί τα κάνουμε σαν τα μούτρα μας και μετά αφού βγάλουμε τα μάτια μας από μόνοι μας τα ρίχνουμε στους άλλους.

Μου άρεσε πάντως το " πόσα ποιά φουγάρα καπνίζουν στον τόπο μας!" γεια στο στόμα του συντοπίτη. Τις προάλλες έκλεισε το εργοστάσιο του Ηρακλή στην Ευβοια απολύοντας 800 εργαζομένους γιατί διεκδικούσας το πασχαλινό αρνί που δεν τους είχε λόγο κρίσης δώσει η εταιρία και κάτι άλλα ψιλολόγια που τους έκοψε και κάνανε επ αόριστον απεργεία μέχρι που φάγαν το κεφάλι τους .

Είμαι 40 χρονών, δυό χρόνια άνεργος με δύο παιδιά καιτα βλέπω αυτά και αρωσταίνω.

"Αιτωλικιώτης"Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Αιτωλικιώτη οφείλω να κάνω κάποιες διευκρινίσεις, που θα έπρεπε να έχω κάνει αρχικά. Είμαι κι εγώ ένας απλός πολίτης που θλίβομαι και παράλληλα εξοργίζομαι να βλέπω γύρω μου, αυτή την εποχή, να κλείνουν επιχειρήσεις λόγω ανεγκέφαλων και κακών χειρισμών κάποιων υπαλλήλων που περισσότερο συνδικαλίζονται παρά εργάζονται. Καταδικάζω τις πράξεις τους, καθώς τις θεωρώ άκρως απαράδεκτες που στο μόνο που μπορούν να οδηγήσουν είναι στην καταστροφή και το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Δεν είμαι πολιτικός, και συμφωνώ μαζί σας στο ότι ο κύριος Κατσούλης εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση για να κάνει την προεκλογική του καμπάνια. Δυστυχώς όμως για εκείνον, πέτυχε τα τελείως αντίθετα αποτελέσματα, καθώς την ανάμειξή του στη συγκεκριμένη υπόθεση καταδίκασαν αρκετοί συντοπίτες μας που γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα..
Ο ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ