Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Οκτάβαθμη κλίμακα εκπαίδευσης για τους πτυχιούχους

Μάχη για την κατάταξη των πτυχίων τους αρχίζουν ΑΕΙ, ΤΕΙ και κολέγια, καθώς εισάγεται και στη χώρα μας η οκτάβαθμη «κλίμακα εκπαίδευσης» που ισχύει στα κράτη της ΕΕ...
Το νέο σύστημα, που αλλάζει ολοκληρωτικά το τοπίο των πτυχίων, βάζει από την πίσω πόρτα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, ενώ συγχρόνως δημιουργεί πτυχία δύο ή και τριών ταχυτήτων.
Τα κολέγια που συνεργάζονται με ξένα ΑΕΙ κατατάσσονται απευθείας στη θέση των ελληνικών πτυχίων ΑΕΙ, ενώ ένας απόφοιτος λυκείου, παρακολουθώντας μερικά πανεπιστημιακού επιπέδου σεμινάρια, θα μπορεί να διεκδικήσει θέση στην κλίμακα, ως πτυχιούχος! Η κατάταξη των κολεγίων στο επίπεδο 6 ή 7 θα αποτελέσει αιτία πολέμου για τους πρυτάνεις, που δεν θέλουν «σφήνα» στον χώρο τους τα «ιδιωτικά πτυχία».
Το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι ο χώρος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας αναμένεται να αλλάξει ριζικά, καθώς:
· Δημοσιοποιείται το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) που ενσωματώνει την οδηγία 36/05 στην ελληνική νομοθεσία κι αναγνωρίζει επαγγελματικά δικαιώματα σε πτυχιούχους κολεγίων.
· Συγκροτείται το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Από 1/1/2012 θα ισχύει υποχρεωτικά και στην Ελλάδα η τοποθέτηση ενός εκάστου πτυχίου... στη θέση του. Ξεκινώντας από την 1η θέση, όπου θα βρεθούν οι τεχνίτες που έτυχε να πάρουν ένα χαρτί που να πιστοποιεί την κατάρτισή τους, στην 5η θέση θα πάνε οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ, στην 6η οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ, στην 7η όσοι έχουν μεταπτυχιακό και στην 8η... θα καθίσει η «ελίτ» της εκπαίδευσης με τα διδακτορικά. Με τη συγκρότηση ενός ενιαίου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων όλες οι μορφές τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης όλων των βαθμίδων συσχετίζονται μεταξύ τους, τα αποτελέσματά τους αναγνωρίζονται και κατατάσσονται σε επίπεδα λαμβάνοντας υπόψη τα 8 επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου.
· Τροποποιείται ο νόμος Στυλιανίδη για τον έλεγχο των κολεγίων από το υπουργείο Παιδείας.

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, που ανακοινώθηκε από την υπουργό Παιδείας κ. Αννα Διαμαντοπούλου, ανοίγει τον δρόμο για την αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί κι ένα εκρηκτικό πεδίο σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
Και τα ΤΕΙ που ανήκουν πλέον στην ανώτατη εκπαίδευση αλλά και τα κολέγια που συνεργάζονται με πανεπιστήμια της ΕΕ διεκδικούν να μπουν στο επίπεδο 7 (πτυχιούχων ΑΕΙ), με τα πανεπιστήμια να αντιστέκονται σθεναρά σε αυτή την εξέλιξη. Γεγονός όμως είναι ότι τα πτυχία των ιδιωτικών πανεπιστημίων μπαίνουν στο σύστημα.
Ολοι οι απόφοιτοι των κολεγίων, οι οποίοι λαμβάνουν πανεπιστημιακά πτυχία Bachelor ή Master από βρετανικά πανεπιστήμια, έχουν ήδη βεβαιώσεις κατάταξης στα επίπεδα 6 και 7 της οκταβάθμιας κλίμακας του Βρετανικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, που είναι ακριβώς αντίστοιχη με την κλίμακα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων.

Η πρόταση των Πρυτάνεων
Η «πυραμίδα» των νέων πτυχίων
Ως προς τα επίπεδα προσόντων που προσδιορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα, η Επιτροπή Πρυτάνεων πρότεινε προς τα μέλη του ΣΑΠΕ (Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) τα εξής επίπεδα σπουδών και πτυχίων:
· Επίπεδο 1: Τεχνίτες, εμπειροτέχνες ή με κάποια ταχύρρυθμη, μη τυπική κατάρτιση.
· Επίπεδο 2: Απόφοιτοι των ΕΠΑΣ και των κατώτερων Τεχνικών Σχολών.
· Επίπεδο 3: Απόφοιτοι των ΕΠΑΛ και οι απόφοιτοι ΙΕΚ, ΚΕΣ.
Οι απόφοιτοι Κολεγίων -παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων - κατατάσσονται στο 3ο ή στο 4ο επίπεδο, ανάλογα με την αξιολόγησή τους.
· Επίπεδο 4: Απόφοιτοι κολεγίων -παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων- με κριτήρια υψηλής ποιότητας, ύστερα από αξιολόγηση (οι πρυτάνεις θέλουν τα κολέγια στο 4, ενώ τα ίδια τα κολέγια που συνεργάζονται με ξένα ΑΕΙ βλέπουν τα πτυχία τους στο 6ο και στο 7ο επίπεδο).
· Επίπεδο 5: Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ. Οι ευρισκόμενοι στο επίπεδο 5 με εκπαιδευτική γέφυρα σε Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση μπορούν να μεταβούν στο επίπεδο 6.
· Επίπεδο 6: Οι κάτοχοι πανεπιστημιακών διπλωμάτων.
· Επίπεδο 7: Οι διπλωματούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών ή όσοι προέρχονται από πανεπιστημιακή εκπαίδευση και κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο της ημεδαπής (μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης κ.ά.) ή της αλλοδαπής (MSc κ.ά.).
· Επίπεδο 8: Οι διδάκτορες ή διπλωματούχοι πανεπιστημιακού κύκλου σπουδών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, οι οποίοι διακρίνονται στην επιστήμη ή στο επάγγελμα.

Η αξιολόγηση
Υπερόργανο για τον έλεγχο προσόντων
Επτά ολόκληρους μήνες για τον κάθε σπουδαστή ή πτυχιούχο θα διατηρείται ειδικό portfolio με το σύνολο των πιστοποιητικών των σπουδών του. Το πιθανότερο είναι αυτό το μητρώο να κρατείται στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων, που θα συσταθεί μετά την ενσωμάτωση της οδηγίας 36/05 (ήδη το σχετικό ΠΔ εγκρίθηκε από το ΣτΕ και οδεύει προς το Εθνικό Τυπογραφείο).
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, για την ενσωμάτωση της 36/05, για τον Ελληνα σπουδαστή ή πτυχιούχο θα δημιουργηθεί ένα παντοδύναμο υπερόργανο στο οποίο θα δοθεί η απόλυτη εξουσία ελέγχου των πτυχίων, το ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων).
Το νέο όργανο ΣΑΕΠ θα αξιολογεί στην ουσία τα πτυχία των ξένων πανεπιστημίων και αναλόγως θα αποφασίζει εάν θα τα δέχεται ως έχουν ή θα υποχρεώνει τους κατόχους τους σε δοκιμασίες. Τα επαγγελματικά προσόντα των πτυχιούχων θα αναγνωρίζονται:
- είτε με πρακτική άσκηση τουλάχιστον δύο ετών στην Ελλάδα,
- είτε με εξετάσεις στον αρμόδιο επαγγελματικό σύλλογο,
- είτε εάν ο πτυχιούχος έχει κάνει ήδη πρακτική άσκηση τριών ετών στη χώρα έκδοσης πτυχίου.
«Τα μητρικά ΑΕΙ αρμόδια για τα κολέγια»
«Τα ευρωπαϊκά κολέγια, εκπαιδευτικά, υπάγονται στον έλεγχο των χωρών στις οποίες εδρεύουν τα πανεπιστήμια. Οι απόφοιτοι δε των κολεγίων -παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων- είναι κάτοχοι των πτυχίων των ''μητρικών'' ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ως εκ τούτου, και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η αρμόδια Αρχή για την κατάταξή τους σε βαθμίδα του πλαισίου προσόντων είναι η Αρχή της χώρας από την οποία προέρχεται το πανεπιστήμιο όπου αποφοίτησαν και ουδείς άλλος».

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Από το παραπάνω κείμενο φαινέται καθάρα η διάκριση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Τα Πανέπιστήμια για παράδειγμα τετραετούς φοίτησης κατατάσονται στο κλιμάκιο 6, σε αντίθεση με τα ΤΕΙ, που ανήκουν υποτίθεται στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα είναι τετραετούς φοίτησης και παρόλα αυτά κατατάσονται ένα επίπεδο χαμηλότερα (5). Η αδικία σε βάρος των πτυχιούχων ΤΕΙ είναι εμφανής για άλλη μια φορά από την Πολιτεία. Με τέτοια ενέργεια θα αποτελέσει αιτία "ΠΟΛΕΜΟΥ" ανάμεσα στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Η ένταξη των ΤΕΙ στο κλιμάκιο 6 είναι δίκαιο αίτημα των ΤΕΙ και η Πολιτεία θα πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσει τον ακαδημαϊκό ρόλο των ΤΕΙ και να τα τοποθετήσει στο κλιμάκιο 6. Ασάφεια αποτελεί το γεγονός που θα ενταχθούν οι πτυχιούχοι ΤΕΙ που κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους. Φτάνει πια η απαξίωση των ΤΕΙ δώστε τους τη θέση που τους αξίζει η αλλιώς κλείστε τα.

Ανώνυμος είπε...

Ασάφεια αποτελεί το γεγονός που θα ενταχθούν οι πτυχιούχοι ΤΕΙ που κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους.


AYTOΣ ΕΙΣΑΙ!!