Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Με νέα «τεκμήρια» ο προσδιορισμός των εισοδημάτων των φορολογουμένων

Με έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου θα υπολογίζεται πλέον ο φόρος που θα πληρώνουν φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις.

Απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών Γ.Μαυραγάνης προβλέπει πως οι φοροελεγκτές θα προσδιορίζουν πλέον τα εισοδήματα φυσικών προσώπων και τα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών βάσει στοιχείων που αφορούν στην πραγματική τους ρευστότητα, το επίπεδο διαβίωσης τους και την περιουσιακή τους κατάσταση.....


Οι πρώτοι που θα ελεγχθούν με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου θα είναι τα φυσικά πρόσωπα με μεγάλα εμβάσματα του εξωτερικού που δεν μπόρεσαν στο διάστημα Δεκεμβρίου 2012 – Μαρτίου 2013 να δικαιολογήσουν τα εισοδήματά τους στην εφορία.

Ενδεικτικά τα νέου τύπου «τεκμήρια» για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων περιλαμβάνουν τα εξής:

• Δαπάνες για την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

• Δαπάνες για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και τηλεφώνων.

• Δαπάνες για την εξόφληση δόσεων δανείων και πιστωτικών καρτών.

• Δαπάνες που αποπληρώνονται με την καταβολή μετρητών ή μέσω χρεωστικών καρτών.

• Δαπάνες για έξοδα διαβίωσης (π.χ. κοινόχρηστα, έξοδα σίτισης, κ.α..).

• Δαπάνες για την απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων (μείζονες αγορές).

• Δαπάνες για τη συντήρηση αυτοκινήτων, σκαφών, αεροπλάνων, κ.α..

• Tο ύψος της αξίας της ακίνητης περιουσίας.

• Το ύψος των καταθέσεων και το συνολικό ύψος των αποταμιεύσεων.

• Το ύψος των επενδύσεων (μετοχές, ομόλογα, ασφαλιστικά προγράμματα).

• Το ύψος της αξίας τιμαλφών ειδών.

• Το ύψος της αξίας διαθέσιμων επιταγών.

• Το ύψος της αξίας δανείων ή υποθηκών, αλλά και κληρονομιών και δωρεών που έχει λάβει ο υποκείμενος σε έλεγχο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: