Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΠαρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20–10–2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας -“Διοικητήριο”, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:......


1.      Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Νοσοκομείου Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).
2.      Ενημέρωση σχετικά με την 4η Έκθεση Τοπικών παραδοσιακών προϊόντων νομού Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δημ. Σύμβουλος).
3.      Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τον εμπρησμό της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Νεοχωρίου (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθ. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).
4.      Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών – Βάσως Γ. Κατράκη’’ (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).
5.      Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης LEADER (ΕΔΠ LEADER) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).
6.      Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας (ΕΔΤΠ Αλιείας) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).
7.      Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημ. Σύμβουλος).
8.      Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).
9.      Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 193/2014 απόφασή μας περί ορισμού μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ­ΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγήτρια κα.Κώτση-Αλαφοδήμου Βασιλ. – Δημ. Σύμβουλος).
10.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Ανέγερση 2ου Λυκείου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
11.   Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.  του έργου “Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου ” (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
12.   Έγκριση παράτασης (2ης) συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου ” (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
13.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Σύστημα τηλεελέγχου δικτύου ύδρευσης” του Δήμου Θέρμου (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
14.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ , ΚΟΣΙΝΑ & ΚΟΥΡΒΟΥΛΑ  ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΡΝΟΚΟΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ” του Δήμου Θέρμου (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
15.   Καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Ε.Τ.Ε. λόγω μη έγκαιρης απόδοσης των ΚΑΠ στο Δήμο μας (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
16.   Ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών πωλητών λαϊκής αγοράς (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
17.    Έγκριση δημοπράτησης 140 στρμ. για ιχθυοκαλλιέργεια στη θέση «ΣΥΚΙΑ» στη Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου- Δ.Ε Οινιαδών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
18.    Τακτοποίηση προστίμων σύμφωνα με το άρθ. 50 του Ν. 4257/2014 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
19.   Συγκρότηση επιτροπής απόσυρσης και καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
20.   Έγκριση αδείας εργασιών για κατασκευή τάφρων για μικροεπισκευές κλπ. της ΟΤΕ Α.Ε. (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
21.   Έγκριση αδείας εργασιών για κατασκευή ευρυζωνικών υποδομών και εγκατάστασης οπτικών ινών της Cyta ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
22.   Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση του Α΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης θεάτρων-κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
23.   Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθ. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).
24.   Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
25.   Έγκριση ή μη αιτήματος μείωσης μισθώματος Δημοτικών Σφαγείων Αιτωλικού (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
26.   Έκπτωση εγγυητικών επιστολών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
27.   Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
28.   Έγκριση δημοπράτησης ιχθυοτροφείου Ανατολικής Κλείσοβας (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
29.   Εφαρμογή του άρθρ. 9 του κανονισμού κοιμητηρίων σχετικά με ανεξόφλητα τέλη καθαριότητας και συντήρησης (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
30.   Προμήθεια στεφάνων για Εθνική Εορτή 28ης Οκτωβρίου, επέτειο Πολυτεχνείου, ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων κλπ.  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
31.   Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2014 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
  


Ο Πρόεδρος

                                                                                             Αγαθάγγελος Κότσαλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: