Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  29 – 05 – 2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:.......

                                                                                                
1.         Επικαιροποίηση & λήψη απόφασης για το Γ.Ν. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

2.         Έγκριση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. για την αξιοποίηση των αλυκών Τουρλίδας (εισηγητής κ.Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος).

3.         Έγκριση υπογραφής σύμβασης με την Εταιρεία Ανακύκλωσης συσκευών Α.Ε. (εισηγητής          κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).

4.         Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση παραποτάμιας οδού στο Νεοχώρι” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

5.         Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2012 (εισηγητής κ.Νούλας Παναγ. – Αντιδήμαρχος).

6.         Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης των Εθνικο-θρησκευτικών πανηγυριών Αγ. Συμεών και Αγ-Ιωάννη Ευηνοχωρίου (Ιούνιος 2012) (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός σύμβουλος).

7.         Έγκριση δαπανών Εορτών Εξόδου 2012 (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός σύμβουλος).

8.         Έγκριση συνδιοργάνωσης του πανελληνίου πρωταθλήματος Κανόε-Καγιάκ με το Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός σύμβουλος).

9.         Διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης από το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου για την οικονομική ενίσχυση του Εργαστηρίου “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. - Αντιδήμαρχος).

10.     Έγκριση της υπ’αριθμ. 43/2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ σχετικά με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης 2012 της ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός σύμβουλος).
11.     Ίδρυση Δημοτικού κοινωνικού Ιατρείου  (εισηγήτρια κα. Φούντα  Μαρία – Αντιδήμαρχος).

12.     Έγκριση ετήσιας συνδρομής έτους 2012 στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγειών Πόλεων προαγωγής Υγείας (εισηγήτρια κα. Φούντα  Μαρία – Αντιδήμαρχος).

13.     Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής εξέτασης θεμάτων, ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων (εισηγητής κ.Κασσαβέτης Γεωργ. – Δημοτικός σύμβουλος).

14.     Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α΄ τρίμηνο του 2012 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).

15.     Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).

16.     Απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα του Δήμου και καυσίμων θέρμανσης για δημοτικά κτίρια έτους 2012-2013 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).

17.     Έγκριση Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός σύμβουλος).

18.     Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής  (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός σύμβουλος).

19.     Έγκριση της υπ’αριθμ. 17/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου’’ για την παραχώρηση του 1ου Παιδικού Σταθμού προκειμένου να αξιοποιηθεί σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας ως Κέντρο Νεότητας  (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός σύμβουλος).

20.     Έγκριση προσδιορισμού αξίας έκτασης ιδιοκτησίας κας Τσακούμη Αικατερίνης για εξαγορά προς διάνοιξη της οδού Κλεισόβης (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

21.     Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης και εγγραφή αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό, για το έργο “Βελτίωση της ύδρευσης των οικισμών ΑΜΠΕΛΙΑ, ΚΟΣΙΝΑ και ΚΟΥΡΒΟΥΛΑ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ και ΤΣΙΡΝΟΚΟΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ του Δήμου Θέρμου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

22.     Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης και εγγραφή αντίστοιχης  πίστωσης στον προϋπολογισμό, για το έργο “Επισκευή-αποκατάσταση και προσθήκη κατ’επέκταση σε υπάρχον κτίριο σχολείου (παλαιό Δημ. σχολείο Συγγρού της Δ.Δ. Κατοχής)” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

23.     Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης και εγγραφή αντίστοιχης  πίστωσης στον προϋπολογισμό, για το έργο “Αρδευτικό έργο περιοχής Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

24.     Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης και εγγραφή αντίστοιχης  πίστωσης στον προϋπολογισμό, για το έργο “Ανάπλαση Δυτ. παραλίας Αιτωλικού” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

25.     Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης και εγγραφή αντίστοιχης  πίστωσης στον προϋπολογισμό, για το έργο “Εξοικονόμηση ενέργειας Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

26.     Τροποποίηση σύμβασης με διαπραγμάτευση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για το σχολικό έτος 2011-2012 (εισηγητής κ.Νούλας Παναγ. – Αντιδήμαρχος).

27.     Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων του Δήμου (εισηγητής κ.Νούλας Παναγ. – Αντιδήμαρχος).

28.     Έγκριση παραλαβής μελέτης “Ανάπλαση σε περιοχή Αγ. Σπυρίδωνα” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

29.     Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Διαμόρφωση εσωτερικής χωροθέτησης νέου νεκροταφείου Κατοχής” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

30.     Διόρθωση δικαιούχων των υπ’ αριθμ. 35, 134, 325/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

31.     Παράταση μισθωμάτων σχολικών κτιρίων (εισηγητής κ.Νούλας Παναγ. – Αντιδήμαρχος).

32.     Έγκριση της υπ’αριθμ. 26/2012 απόφασης της Δημ. Κοιν. Επιχ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου σχετικά με ορισμό της εταιρείας που θα αναλάβει τον διαχειριστικό έλεγχο της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης καθώς και των πρώην Κοινωφελών Επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν (εισηγητής κ.Καραδήμας Δημ. – Δημοτικός σύμβουλος).

33.     Έγκριση υποβολής επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

34.     Χορήγηση άδειας μεταφοράς υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής καμπίνας, τοποθέτηση 2ης και άδεια τομής οδοστρώματος για την εταιρεία Hellas on Line (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

35.     Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης για τη πράξη “ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

36.     Σύσταση επιτροπής εκκαθάρισης αρχείου κλπ. της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).

37.     Έγκριση της υπ’αριθμ. 10/2012 απόφασης της Δημ. Κοιν. Επιχ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου σχετικά με καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης  (εισηγητής κ.Καραδήμας Δημ. – Δημοτικός σύμβουλος).

Ο Πρόεδρος
Γιάννης Δ. Σπανός

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Mε κείνον τον έρμο κεντρικό που έχει κανταντήσει χωράφι τι γίνεται; Θα προχωρήσει το έργο η να φυτέψουμε μαρούλια;

Ανώνυμος είπε...

Και αυτή τη φορά, στα θέματα προς συζήτηση, το Αιτωλικό ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!!!
Χαιρετίσματα στην εξουσία.
Γ. Σφ.